תכנות

4.5k נושאים 37.7k פוסטים

קטגוריות משנה


 • 22 נושאים
  137 פוסטים

  שלום לכולם
  התבקשתי רבות מחברים פיתרון לבעיה הידועה לבצע מיזוג דואר, אך לשמור קובץ PDF נפרד לכל רשומה, עם שם מותאם אישית.

  אפרט כאן במדריך שלב אחר שלב איך לבצע זאת, תהיו איתי עד הסוף מקווה שתהנו...

  נתחיל...

  שלב א:

  ראשית בקובץ ה- Excel של רשימת הנמענים, הוסיפו לטבלת הנתונים ארבעה עמודות בשמות כדלהלן (חשוב שהשמות יהיו מדויקים ללא רווחים מיותרים - לתשומת ליבכם):

  DocFolderPath

  DocFileName

  PdfFolderPath

  PdfFileName

  שלב ב:
  צרו שתי תיקיות נפרדות, אחד לקבצי הפלט בפורמט docx, ואחד לקבצי הקלט בפורמט pdf, העתיקו את נתיב התיקייה של קבצי ה- docx והדביקו אותם עבור כל רשומה בשדה שיצרתם בשם DocFolderPath, לאחמ"כ חזרו על הפעולה והפעם העתיקו את נתיב התיקייה של קובצי ה- PDF והדביקו בשדה PdfFolderPath.
  בשדה DocFileName כתבו את השם של הקובץ עבור הרשומה - ניתן להשתמש בנוסחאות, כמו"כ בשדה PdfFileName כתבו את שם הקובץ כנ"ל.

  שלב ג:
  פתחו את קובץ ה- word והשלימו את פעולת המיזוג כרגיל, עצבו את המסמך כרצונכם.

  שלב ד:
  פתחו את לשונית מפתחים בקובץ ה- word פתחו את עורך הקוד הוסיפו מודל חדש מצו"ב צילום מסך:
  3eb2538f-9ab1-41eb-a1df-452212916da6-image.png

  הדביקו את הקוד הבא:

  Sub MailMergeToPdfBasic() ' Mark the start of the Subroutine (i.e. Macro) and name it "MailMergeToPdf" ' Macro created by Imnoss Ltd ' Please share freely while retaining attribution ' Last Updated 2021-05-03 Dim masterDoc As Document, singleDoc As Document, lastRecordNum As Long ' Create variables ("Post-it Notes") for later use Set masterDoc = ActiveDocument ' Identify the ActiveDocument (foremost doc when Macro run) as "masterDoc" masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdLastRecord ' jump to the last active record (active = ticked in edit recipients) lastRecordNum = masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord ' retrieve the record number of the last active record so we know when to stop masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdFirstRecord ' jump to the first active record (active = ticked in edit recipients) Do While lastRecordNum > 0 ' create a loop, lastRecordNum is used to end the loop by setting to zero (see below) masterDoc.MailMerge.Destination = wdSendToNewDocument ' Identify that we are creating a word docx (and no e.g. an email) masterDoc.MailMerge.DataSource.FirstRecord = masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord ' Limit the selection to just one document by setting the start ... masterDoc.MailMerge.DataSource.LastRecord = masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord ' ... and end points to the active record masterDoc.MailMerge.Execute False ' run the MailMerge based on the above settings (i.e. for one record) Set singleDoc = ActiveDocument ' Identify the ActiveDocument (foremost doc after running the MailMerge) as "singleDoc" singleDoc.SaveAs2 _ FileName:=masterDoc.MailMerge.DataSource.DataFields("DocFolderPath").Value & Application.PathSeparator & _ masterDoc.MailMerge.DataSource.DataFields("DocFileName").Value & ".docx", _ FileFormat:=wdFormatXMLDocument ' Save "singleDoc" as a word docx with the details provided in the DocFolderPath and DocFileName fields in the MailMerge data singleDoc.ExportAsFixedFormat _ OutputFileName:=masterDoc.MailMerge.DataSource.DataFields("PdfFolderPath").Value & Application.PathSeparator & _ masterDoc.MailMerge.DataSource.DataFields("PdfFileName").Value & ".pdf", _ ExportFormat:=wdExportFormatPDF ' Export "singleDoc" as a PDF with the details provided in the PdfFolderPath and PdfFileName fields in the MailMerge data singleDoc.Close False ' Close "singleDoc", the variable "singleDoc" can now be used for the next record when created If masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord >= lastRecordNum Then ' test if we have just created a document for the last record lastRecordNum = 0 ' if so we set lastRecordNum to zero to indicate that the loop should end Else masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdNextRecord ' otherwise go to the next active record End If Loop ' loop back to the Do start End Sub ' Mark the end of the Subroutine

  שלב ה וסיום:
  סגרו את עורך הקוד.
  לחצו על כפתור פקודות מאקרו שבכרטיסיית מפתחים, בחרו את המאקרו בשם MailMergeToPdfBasic ולחצו הפעל מצו"ב צילום מסך
  3890ce69-c0e9-4f30-89ce-3e97b7de750b-image.png

  כעת שבו בנחת והמתינו עד ליצירת כל הקבצים, להנאתכם תפתחו את תיקיות הפלט שיצרתם וגלו שהיא מלאה קבצים קובץ לכל רשומה בשם המתאים שהגדרתם לה.

  מקור

 • ארכיון האתר הקודם והחביב קוד-613

  1k נושאים
  10k פוסטים

  @אבי אמר בשוב, צילומי הצ'קים בבנקים:

  התעסקתי לאחרונה עם סורקים של חברת MAGTEK, הם ידידותיים ונוחים להתממשקות, אבל כמדומני שהבנקים בישראל מוכנים לקבל סריקות רק מסורקים של חברת PANINI

  @אבי איך יוצרים אתך קשר?

 • 31 נושאים
  133 פוסטים

  יש כמה נוסחאות חדשות שממש משנות את כללי המשחק בגוגל שיטס:

  CHOOSECOLS לבחירת עמודות ממערך CHOOSEROWS לבחירת שורות ממערך WRAPROWS להמרת מערך חד ממדי לרב ממדי - פריסה לשורות WRAPCOLS כנ"ל - פריסה לעמודות HSTACK ו VSTACK - הפעולה של {} אך בלי סוגריים - לא משמעותי לכאורה

  והעולה על כולנה, סוף סוף:

  LET - ליצירת משתנים.

  כל אלו מצטרפות לפונקציות שנוספו מוקדם יותר -
  https://blog.sheetgo.com/google-sheets-formulas/10-new-google-sheets-functions/

  וכלול בתוכם - LAMBDA, MAP (חלקי - לא עובד לקנן ב MAP ודומיו מערכים אחרים), פונקציות בעלות שם, וכו' ע"ש בקישור.

בא תתחבר לדף היומי!