תכנות

4.5k נושאים 37.4k פוסטים

קטגוריות משנה


 • 22 נושאים
  137 פוסטים

  שלום לכולם
  התבקשתי רבות מחברים פיתרון לבעיה הידועה לבצע מיזוג דואר, אך לשמור קובץ PDF נפרד לכל רשומה, עם שם מותאם אישית.

  אפרט כאן במדריך שלב אחר שלב איך לבצע זאת, תהיו איתי עד הסוף מקווה שתהנו...

  נתחיל...

  שלב א:

  ראשית בקובץ ה- Excel של רשימת הנמענים, הוסיפו לטבלת הנתונים ארבעה עמודות בשמות כדלהלן (חשוב שהשמות יהיו מדויקים ללא רווחים מיותרים - לתשומת ליבכם):

  DocFolderPath

  DocFileName

  PdfFolderPath

  PdfFileName

  שלב ב:
  צרו שתי תיקיות נפרדות, אחד לקבצי הפלט בפורמט docx, ואחד לקבצי הקלט בפורמט pdf, העתיקו את נתיב התיקייה של קבצי ה- docx והדביקו אותם עבור כל רשומה בשדה שיצרתם בשם DocFolderPath, לאחמ"כ חזרו על הפעולה והפעם העתיקו את נתיב התיקייה של קובצי ה- PDF והדביקו בשדה PdfFolderPath.
  בשדה DocFileName כתבו את השם של הקובץ עבור הרשומה - ניתן להשתמש בנוסחאות, כמו"כ בשדה PdfFileName כתבו את שם הקובץ כנ"ל.

  שלב ג:
  פתחו את קובץ ה- word והשלימו את פעולת המיזוג כרגיל, עצבו את המסמך כרצונכם.

  שלב ד:
  פתחו את לשונית מפתחים בקובץ ה- word פתחו את עורך הקוד הוסיפו מודל חדש מצו"ב צילום מסך:
  3eb2538f-9ab1-41eb-a1df-452212916da6-image.png

  הדביקו את הקוד הבא:

  Sub MailMergeToPdfBasic() ' Mark the start of the Subroutine (i.e. Macro) and name it "MailMergeToPdf" ' Macro created by Imnoss Ltd ' Please share freely while retaining attribution ' Last Updated 2021-05-03 Dim masterDoc As Document, singleDoc As Document, lastRecordNum As Long ' Create variables ("Post-it Notes") for later use Set masterDoc = ActiveDocument ' Identify the ActiveDocument (foremost doc when Macro run) as "masterDoc" masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdLastRecord ' jump to the last active record (active = ticked in edit recipients) lastRecordNum = masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord ' retrieve the record number of the last active record so we know when to stop masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdFirstRecord ' jump to the first active record (active = ticked in edit recipients) Do While lastRecordNum > 0 ' create a loop, lastRecordNum is used to end the loop by setting to zero (see below) masterDoc.MailMerge.Destination = wdSendToNewDocument ' Identify that we are creating a word docx (and no e.g. an email) masterDoc.MailMerge.DataSource.FirstRecord = masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord ' Limit the selection to just one document by setting the start ... masterDoc.MailMerge.DataSource.LastRecord = masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord ' ... and end points to the active record masterDoc.MailMerge.Execute False ' run the MailMerge based on the above settings (i.e. for one record) Set singleDoc = ActiveDocument ' Identify the ActiveDocument (foremost doc after running the MailMerge) as "singleDoc" singleDoc.SaveAs2 _ FileName:=masterDoc.MailMerge.DataSource.DataFields("DocFolderPath").Value & Application.PathSeparator & _ masterDoc.MailMerge.DataSource.DataFields("DocFileName").Value & ".docx", _ FileFormat:=wdFormatXMLDocument ' Save "singleDoc" as a word docx with the details provided in the DocFolderPath and DocFileName fields in the MailMerge data singleDoc.ExportAsFixedFormat _ OutputFileName:=masterDoc.MailMerge.DataSource.DataFields("PdfFolderPath").Value & Application.PathSeparator & _ masterDoc.MailMerge.DataSource.DataFields("PdfFileName").Value & ".pdf", _ ExportFormat:=wdExportFormatPDF ' Export "singleDoc" as a PDF with the details provided in the PdfFolderPath and PdfFileName fields in the MailMerge data singleDoc.Close False ' Close "singleDoc", the variable "singleDoc" can now be used for the next record when created If masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord >= lastRecordNum Then ' test if we have just created a document for the last record lastRecordNum = 0 ' if so we set lastRecordNum to zero to indicate that the loop should end Else masterDoc.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdNextRecord ' otherwise go to the next active record End If Loop ' loop back to the Do start End Sub ' Mark the end of the Subroutine

  שלב ה וסיום:
  סגרו את עורך הקוד.
  לחצו על כפתור פקודות מאקרו שבכרטיסיית מפתחים, בחרו את המאקרו בשם MailMergeToPdfBasic ולחצו הפעל מצו"ב צילום מסך
  3890ce69-c0e9-4f30-89ce-3e97b7de750b-image.png

  כעת שבו בנחת והמתינו עד ליצירת כל הקבצים, להנאתכם תפתחו את תיקיות הפלט שיצרתם וגלו שהיא מלאה קבצים קובץ לכל רשומה בשם המתאים שהגדרתם לה.

  מקור

 • ארכיון האתר הקודם והחביב קוד-613

  1k נושאים
  10k פוסטים

  @אבי אמר בשוב, צילומי הצ'קים בבנקים:

  התעסקתי לאחרונה עם סורקים של חברת MAGTEK, הם ידידותיים ונוחים להתממשקות, אבל כמדומני שהבנקים בישראל מוכנים לקבל סריקות רק מסורקים של חברת PANINI

  @אבי איך יוצרים אתך קשר?

 • 31 נושאים
  133 פוסטים

  יש כמה נוסחאות חדשות שממש משנות את כללי המשחק בגוגל שיטס:

  CHOOSECOLS לבחירת עמודות ממערך CHOOSEROWS לבחירת שורות ממערך WRAPROWS להמרת מערך חד ממדי לרב ממדי - פריסה לשורות WRAPCOLS כנ"ל - פריסה לעמודות HSTACK ו VSTACK - הפעולה של {} אך בלי סוגריים - לא משמעותי לכאורה

  והעולה על כולנה, סוף סוף:

  LET - ליצירת משתנים.

  כל אלו מצטרפות לפונקציות שנוספו מוקדם יותר -
  https://blog.sheetgo.com/google-sheets-formulas/10-new-google-sheets-functions/

  וכלול בתוכם - LAMBDA, MAP (חלקי - לא עובד לקנן ב MAP ודומיו מערכים אחרים), פונקציות בעלות שם, וכו' ע"ש בקישור.

 • התקנת recaptcha בphp

  16
  0 הצבעות
  16 פוסטים
  243 צפיות

  @צדיק-תמים הצליח. תודה רבה!

 • מציאת תאריך לפי שנה ומספר שבוע

  4
  0 הצבעות
  4 פוסטים
  85 צפיות

  בשביל זה לא צריך דוקא את שבת, אתה יכול לבחור את היום הראשון בשבוע או האחרון כמזהה תאריך.
  התאריך של היום האחרון בשבוע אתה משיג ככה: זה בעצם אומר תחילת השנה + 7 ימים * מס' השבוע.
  הנה קוד:

  $year = 2022; $week_number = 10; $dateStartYear = new DateTime("$year-01-01"); $weekDate = $dateStartYear->modify($week_number * 7 . "days"); $distance = ($weekDate->format('w') % 7); $shabat = $weekDate->modify("- $distance days"); echo $shabat->format('d-m-Y');

  https://onlinephp.io/c/6af8a

 • 0 הצבעות
  9 פוסטים
  460 צפיות

  @Mordechay יש לך את האתר הזה ל לtkinter
  https://visualtk.com/

  ובלינק הזה שהבאתי למעלה, יש תוכנה לעיצוב עובר qt
  https://build-system.fman.io/qt-designer-download

  האמת שיש גם את זה, מעצב עם figma (לא ניסיתי)
  https://github.com/ParthJadhav/Tkinter-Designer

 • 0 הצבעות
  3 פוסטים
  110 צפיות

  @צדיק-תמים זה לא עוזר, הם מדברים על חלוקה לעמודים, אני רוצה גלילה אינסופית, לא אכפת לי שיטען שורה שורה...

 • איך לשנות את הרקע של WPF COMBOBOXDROPDOWN

  5
  0 הצבעות
  5 פוסטים
  133 צפיות

  @dovid כתב באיך לשנות את הרקע של WPF COMBOBOXDROPDOWN:

  בד"כ שומרים טמפלט בApp.xaml לשימוש חוזר בפקדים שונים ולשמור על ניקיון וקוד קצר בחלונות.

  יש צורה לעשות ככה גם ב-vsto?

 • 0 הצבעות
  8 פוסטים
  135 צפיות

  בדיוק לפני כמה זמן הייתי צריך לכתוב קוד שמחלץ תמונה ממוזערת מקובץ וידיאו, אז כתבתי את זה (וזה מתאים לכל סוגי הקבצים, גם לכוננים), היתרון שאפשר לקבל את התמונה בגודל שתרצה ועם עוד enum של אפשרויות.

  זה הקוד:

  public static class Shell { private static readonly Guid _s_imageFactoryShellId = new("BCC18B79-BA16-442F-80C4-8A59C30C463B"); public static byte[] GetImage(string path, ImageSize size, ShellItemGetImageOptions options) { if (OperatingSystem.IsWindows()) { if (SHCreateItemFromParsingName(path, 0, _s_imageFactoryShellId, out var imageFactory) != 0) { throw new Win32Exception(Marshal.GetLastWin32Error()); } if (imageFactory.GetImage(size, (int)options, out var hBitmap) != 0) { throw new Win32Exception(Marshal.GetLastWin32Error()); } try { using var stream = new MemoryStream(); var bitmap = Image.FromHbitmap(hBitmap); bitmap.Save(stream, ImageFormat.Jpeg); return stream.ToArray(); } finally { DeleteObject(hBitmap); } } throw new PlatformNotSupportedException(); } } public enum ShellItemGetImageOptions { ResizeToFit = 0, BiggerSizeOk = 1, MemoryOnly = 2, IconOnly = 4, ThumbnailOnly = 8, InCacheOnly = 0x10, CropToSquare = 0x20, WideThumbnails = 0x40, IconBackground = 0x80, ScaleUp = 0x100 } public readonly struct ImageSize(int width, int height) { public int Width { get; } = width; public int Height { get; } = height; } internal static partial class Unmanaged { [GeneratedComInterface] [Guid("BCC18B79-BA16-442F-80C4-8A59C30C463B")] [InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)] public partial interface IShellItemImageFactory { [PreserveSig] int GetImage(ImageSize size, int flags, out nint hBitmap); } [LibraryImport("Shell32", SetLastError = true, StringMarshalling = StringMarshalling.Utf16)] public static partial int SHCreateItemFromParsingName(string pszPath, nint pbc, Guid riid, out IShellItemImageFactory ppv); [LibraryImport("Gdi32", SetLastError = true)] public static partial int DeleteObject(nint hObject); }

  נ.ב.
  זה הקוד הבסיסי, אפשר לשנות ולהתאים אותו למה שאתה צריך.
  לא בדקתי אם זה עובד גם על מערכות windows יותר ישנות.
  הקוד תואם ל NativeAOT (אם תשתמש בו בעתיד)
  לא יודע אם הקוד הזה יעבוד ב net-framework.

 • נושא זה נמחק!

  1
  0 הצבעות
  1 פוסטים
  22 צפיות
  אין תגובות
 • 0 הצבעות
  12 פוסטים
  195 צפיות

  @dovid נראה שזה לא פשוט לבנות אופרטורים ב-Rx, זה לדוגמא הקוד של Throttle, אבל כבר לא צריך כי Sample עושה את מה שחיפשתי.

 • wpf Checked-TreeView עם Binding

  1
  1 הצבעות
  1 פוסטים
  58 צפיות
  אין תגובות
 • אלגוריתם למבחן הולנד

  7
  0 הצבעות
  7 פוסטים
  413 צפיות

  תודה על התשובה המקצועית והמפורטת
  גם אני חושב שהחלק התכנותי הוא החלק הקל לעומת החלק התכנוני.
  בכל אופן אתה טוען שכל שאלה משוייכת לקבוצה אחת בלבד, והמשקל של כל תשובה היא תמיד 1,2,3,4 או 5.
  השאלות עצמן והתשובות אפשר כמובן להעתיק (במידה וכל מה שנאמר עד כה הוא נכון).
  אגב, הקוד ששלחת הוא יפה מאוד, וכשמבצעים את זה למעשה אפשר לראות בבירור שהשאלות מחולקים לפי "ייצרני", ניהולי",חישובי" וכו'.
  רק צריך לשנות כמה מהשאלות שיתאים לציבור החרדי
  תודה לכל המשיבים על הכל

 • ספר טלפונים ב-html

  9
  8 הצבעות
  9 פוסטים
  513 צפיות

  @יהודי-טוב העיר לי באישי @צדיק-תמים שבעצם מה שהפרימוורקים עושים בד"כ זה כן הוצאה לגמרי של האלמנטים, כך שהערתי הייתה שגויה, עם כל זה ודאי שלא נכון להעיר למישהו על קוד כל עוד לא בטוח שהחלופה טובה יותר, מקובל במקרה הזה זה לא ראיה כי בלי פרימוורק יותר טבעי לכתוב כפי שהוא עשה (ולכן צדקת שאמרת שאתה השתמשת עבור זה בפרימוורק).
  במילים אחרות כמישהו מעלה קוד לבחינה צריך לשפוט את זה בתנאים הנמצאים בקוד: אם זה הדרישה/המציאות, האם התוצאה והאופן בו היא הושגה הם טובים.

 • 0 הצבעות
  15 פוסטים
  221 צפיות

  לסיכום - עזר לי להתייאש.
  אחרי שהנחתי שאין אפשרות על ידי APP SCRIPT,
  פשוט ייבאתי את הטקסט של התאים בהם יש את הקישור, ואת הקישור עצמו הנתלה על כל תא, והרכבתי שוב נוסחה חדשה בגליון השני של HYPERLINK וגמרנו.

  תודה רבה ל @מנצפכ ול @אביי על העזרה

 • המלצה לקורס

  24
  4 הצבעות
  24 פוסטים
  707 צפיות

  ערכתי את ההודעה

 • צביעת תחביר במדיה ויקי

  3
  0 הצבעות
  3 פוסטים
  91 צפיות

  כעת מעיון בתמונה שהעלית זה כן נראה שזה מעוצב על ידי התוסף,
  הבעיה שהמילים לא מודגשות זה אולי בגלל חוסר זיהוי שפה.

 • 0 הצבעות
  1 פוסטים
  67 צפיות
  אין תגובות
 • גיבוי מדיה ויקי

  7
  0 הצבעות
  7 פוסטים
  347 צפיות

  @dovid כתב בגיבוי מדיה ויקי:

  @Whenever אני התכוונתי לגיבוי רגיל של mysql דרך הPMA, שזה בעצם מייצא SQL גדול.
  אבל אתה צודק שאפשר גם לגבות ישירות קבצים, זה נמצא בתיקיית הxamp > mysql > data.
  פשוט מעתיקים.
  רק שזה יהיה קריא חזרה רק על ידי mysql אחר.

  תודה רבה!

 • בעיה בהתקנת phpmyadmin - אני מקבל שגיאת 403

  24
  0 הצבעות
  24 פוסטים
  102 צפיות

  @A0533057932 כתב בבעיה בהתקנת phpmyadmin - אני מקבל שגיאת 403:

  תיצור איתי קשר במייל

  יצרתי

 • 1 הצבעות
  5 פוסטים
  166 צפיות

  @OdedDvir כתב באקסס | ניהול והחלפת טבלאות מקושרות - האם הקוד מ AI תקין?:

  קוד שהוא בגדר קופסה שחורה שעושה הוקוס-פוקוס ועובד - הוא קוד שאין לך אפשרות לתחזק ביום שהוא יחליט פתאום להפסיק לעבוד.
  אני לא אומר לא להשתמש בקוד כזה, רק לקחת את זה בחשבון.

  שזה מה שקרה לי עם הקוד הקודם לקישור טבלאות.

  @OdedDvir כתב באקסס | ניהול והחלפת טבלאות מקושרות - האם הקוד מ AI תקין?:

  אני לא מבין את השאלה, תוכל לתת דוגמא לקוד אחר שעושה את הפעולה הנ"ל?

  כמו הקוד כאן לדוגמא שצריך לעשות הפניה ל: Miscrosoft DAO 3.6

  ובאופיס החדשים צריך לסדר הפניה ל: Microsoft Office 12 או ל 14 בהתאמה לגרסה

  למה לא להשתמש מראש כמו הקוד מרובי?

  תודה

 • מתמטיקה בשפת php לא נותן תוצאה רצויה

  4
  2 הצבעות
  4 פוסטים
  211 צפיות

  א. הבעיה של נקודה צפה ידועה, כך שניחשתי די מהר את הבעיה.
  ב. הפתרון של פיצול לפי נקודה אכן טוב, אני לא כתבתי אותו כי זה שימושי להצליח לעבוד בצורה מדוייקת עם מספרים בלי קשר לבעיה שלך הספציפית.
  ג. אני אל בטוח שהפתרון שהבאתי עובד, אבל היה לי מקרה לבדיקה שהובא שם בסטאק, 510.9, שבזה הפתרון עובד והנחתי שזה עובד בכל מקרה (בצירוף עם המוניטין של המשיב שמה). כיון שאני לא מסוגל לשבת ולהבין את הבעיה של נקודה צפה לפרטיה אז אני אכן לא יודע אפילו בתיאוריה שהפתרון אמור לעזור, אבל אתה יכול לשבת ולנסות להבין, זה לא מדעי טילים, זה סה"כ מספרים.

 • דרוש מתכנת לתכנות צד לקוח

  1
  0 הצבעות
  1 פוסטים
  167 צפיות
  אין תגובות