חוקי הפורום

הסיסמה התאפסה - mysql יש מה לעשות ?


 • תכנות

  נכנסתי לטבלת ה USERS כדי לשנות את ההרשאות משתמש admin ואחרי ששיניתי את ההרשאות הסשן נסגר וזהו יותר אין לי איך להיכנס
  נמצא על שרת אבנטו אולי יש איזשהו דרך מהטרמינל ?
 • תכנות

  @clickone תודה רבה
  רק מה שמעניין זה מחליף את הסיסמה ליוזר root ודרך myadmin א"א להיכנס ללא סיסמה • @ליבל
  התכוונת phpmyadmin?
  בשם משתמש תכתוב root ולא admin
  זה אמור לעזור


 • תכנות

  17b2fa5a-275c-46a2-8c92-d28c7da37110-image.png

  [1]+ Exit 1         sudo mysqld_safe --skip-grant-tables
  root@225:~# sudo /etc/init.d/mysql stop
  [ ok ] Stopping mysql (via systemctl): mysql.service.
  root@225:~# sudo /etc/init.d/mysql start
  [ ok ] Starting mysql (via systemctl): mysql.service.
  root@225:~# mysql -u root -p
  Enter password:
  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 11
  Server version: 5.7.26-0ubuntu0.18.04.1 (Ubuntu)
  
  Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  
  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  owners.
  
  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
  
  
  


 • החזרת חזרה את המצב של חיוב משתמש וסיסמא?


 • תכנות

  @clickone במקום שנדבר בשפה אילמת מצו"ב לוג
  אבל דרך phpmyadmin אני לא מצליח להיכנס

  root@225:~# sudo /etc/init.d/mysql stop
  [ ok ] Stopping mysql (via systemctl): mysql.service.
  root@225:~# sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &
  [1] 2294
  root@225:~# 2019-06-30T21:46:07.341282Z mysqld_safe Logging to syslog.
  2019-06-30T21:46:07.357064Z mysqld_safe Logging to '/var/log/mysql/error.log'.
  2019-06-30T21:46:07.362557Z mysqld_safe Directory '/var/run/mysqld' for UNIX socket file don't exists.
  mysql -uroot
  ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
  [1]+ Exit 1         sudo mysqld_safe --skip-grant-tables
  root@225:~# use mysql;
  
  Command 'use' not found, did you mean:
  
   command 'nse' from deb ns2
   command 'fuse' from deb fuse-emulator-gtk
   command 'fuse' from deb fuse-emulator-sdl
   command 'muse' from deb muse
   command 'ase' from deb ase
  
  Try: apt install <deb name>
  
  root@225:~#
  root@225:~# update user set authentication_string=PASSWORD("mynewpassword") where User='root';
  -bash: syntax error near unexpected token `('
  root@225:~#
  root@225:~# flush privileges;
  
  Command 'flush' not found, did you mean:
  
   command 'clush' from deb clustershell
  
  Try: apt install <deb name>
  
  root@225:~#
  root@225:~# quit
  
  Command 'quit' not found, did you mean:
  
   command 'quiz' from deb bsdgames
   command 'quilt' from deb quilt
   command 'luit' from deb x11-utils
   command 'quot' from deb quota
   command 'qgit' from deb qgit
  
  Try: apt install <deb name>
  
  root@225:~# sudo /etc/init.d/mysql stop
  [ ok ] Stopping mysql (via systemctl): mysql.service.
  root@225:~# sudo /etc/init.d/mysql start
  [ ok ] Starting mysql (via systemctl): mysql.service.
  root@225:~# mysql -u root -p
  Enter password:
  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 3
  Server version: 5.7.26-0ubuntu0.18.04.1 (Ubuntu)
  
  Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  
  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  owners.
  
  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
  
  mysql>
  
  


 • @ליבל, זה השתבש.
  תריץ קודם את זה:

  sudo mkdir -p /var/run/mysqld
  sudo chown mysql:mysql /var/run/mysqld
  

  (מקור)

  אח"כ תריץ שוב את מה ש@clickone הביא


 • תכנות

  @yossiz אמר בהסיסמה התאפסה - mysql יש מה לעשות ?:

  sudo chown mysql:mysql /var/run/mysqld

  @yossiz @clickone

  
  root@225:~# mkdir -p /var/run/mysqld
  root@225:~# chown mysql:mysql /var/run/mysqld
  root@225:~# sudo /etc/init.d/mysql stop
  [ ok ] Stopping mysql (via systemctl): mysql.service.
  root@225:~# sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &
  [1] 12629
  root@225:~# 2019-06-30T22:01:33.984342Z mysqld_safe Logging to syslog.
  2019-06-30T22:01:33.993911Z mysqld_safe Logging to '/var/log/mysql/error.log'.
  2019-06-30T22:01:34.035683Z mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
  mysql -uroot
  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 2
  Server version: 5.7.26-0ubuntu0.18.04.1 (Ubuntu)
  
  Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  
  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  owners.
  
  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
  
  mysql> use mysql;
  Reading table information for completion of table and column names
  You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
  
  Database changed
  mysql>
  mysql> update user set authentication_string=PASSWORD("mynewpassword") where User='root';
  Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
  Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1
  
  mysql>
  mysql> flush privileges;
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
  
  mysql>
  mysql> quit
  Bye
  root@225:~# sudo /etc/init.d/mysql stop
  [ ok ] Stopping mysql (via systemctl): mysql.service.
  root@225:~# sudo /etc/init.d/mysql start
  [....] Starting mysql (via systemctl): mysql.service
  mysql -u root -p
  
   OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
  Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1
  
  mysql>
  mysql> flush privileges;
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
  
  mysql>
  mysql> quit
  Bye
  root@225:~# sudo /etc/init.d/mysql stop
  [ ok ] Stopping mysql (via systemctl): mysql.service.
  root@225:~# sudo /etc/init.d/mysql start
  [....] Starting mysql (via systemctl): mysql.service
  mysql -u root -p
  
   OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
  Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1
  
  mysql>
  mysql> flush privileges;
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
  
  mysql>
  mysql> quit
  Bye
  root@225:~# sudo /etc/init.d/mysql stop
  [ ok ] Stopping mysql (via systemctl): mysql.service.
  root@225:~# sudo /etc/init.d/mysql start
  [....] Starting mysql (via systemctl): mysql.service
  mysql -u root -p
  


 • @ליבל כתבת mynewpassword? אם כן זה הסיסמה החדשה שלך...
  מומלץ מאוד לשנות אותו למשהו יותר חזק אם זה נגיש מהאינטרנט.
  במקום המילה mynewpassword תכתוב סיסמה אחרת.
  חוץ מזה לכאורה נראה שפקודה הצליחה. @clickone ?


 • תכנות

  @yossiz אממ בא נחכה שהשרת כנראה עם זקן ארוך יגיב ☺ • @yossiz אחרי ההסברים הברורים שלך היא חייבת להצליח :smile:


 • תכנות

  פוסט זה נמחק!

 • תכנות

  ☹

  root@225:~# sudo /etc/init.d/mysql start
  [....] Starting mysql (via systemctl): mysql.service
  Job for mysql.service failed because the control process exited with error code.
  See "systemctl status mysql.service" and "journalctl -xe" for details.
   failed!
  
  

התחבר כדי לפרסם תגובה
 

בא תתחבר לדף היומי!