חוקי הפורום

 • אני מתחבר למחשב מרחוק דרך RDP, ואני רוצה להפעיל אותו מחדש.
  בתפריט הרגיל אני רואה רק אפשרות של התנתקות אך לא של הפעלה.
  e6f6283e-a009-4631-adca-6d8916ad31e2-image.png
  האם ישנה אפשרות בכל זאת להפעיל מחדש את המחשב מרחוק ?


 • פקודת
  ...shutdown


 • @משחזר-מידע
  לא עשה את הפעולה, זה מה שעלה לי.

  C:\Windows\System32>shutdown
  Usage: shutdown [/i | /l | /s | /sg | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o] [/hybrid] [/soft] [/fw] [/f]
    [/m \\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "comment"]]
  
    No args  Display help. This is the same as typing /?.
    /?     Display help. This is the same as not typing any options.
    /i     Display the graphical user interface (GUI).
          This must be the first option.
    /l     Log off. This cannot be used with /m or /d options.
    /s     Shutdown the computer.
    /sg    Shutdown the computer. On the next boot,
          restart any registered applications.
    /r     Full shutdown and restart the computer.
    /g     Full shutdown and restart the computer. After the system is
          rebooted, restart any registered applications.
    /a     Abort a system shutdown.
          This can only be used during the time-out period.
          Combine with /fw to clear any pending boots to firmware.
    /p     Turn off the local computer with no time-out or warning.
          Can be used with /d and /f options.
    /h     Hibernate the local computer.
          Can be used with the /f option.
    /hybrid  Performs a shutdown of the computer and prepares it for fast startup.
          Must be used with /s option.
    /fw    Combine with a shutdown option to cause the next boot to go to the
          firmware user interface.
    /e     Document the reason for an unexpected shutdown of a computer.
    /o     Go to the advanced boot options menu and restart the computer.
          Must be used with /r option.
    /m \\computer Specify the target computer.
    /t xxx   Set the time-out period before shutdown to xxx seconds.
          The valid range is 0-315360000 (10 years), with a default of 30.
          If the timeout period is greater than 0, the /f parameter is
          implied.
    /c "comment" Comment on the reason for the restart or shutdown.
          Maximum of 512 characters allowed.
    /f     Force running applications to close without forewarning users.
          The /f parameter is implied when a value greater than 0 is
          specified for the /t parameter.
    /d [p|u:]xx:yy Provide the reason for the restart or shutdown.
          p indicates that the restart or shutdown is planned.
          u indicates that the reason is user defined.
          If neither p nor u is specified the restart or shutdown is
          unplanned.
          xx is the major reason number (positive integer less than 256).
          yy is the minor reason number (positive integer less than 65536).
  ‏‏
  סיבות במחשב זה:
  (E = צפוי U = לא צפוי P = מתוכנן, C = בהגדרת המשתמש)
  סוג   חמור  קל   כותרת
  
   U   0    0    Other (Unplanned)
  E    0    0    Other (Unplanned)
  E P   0    0    Other (Planned)
   U   0    5    Other Failure: System Unresponsive
  E    1    1    Hardware: Maintenance (Unplanned)
  E P   1    1    Hardware: Maintenance (Planned)
  E    1    2    Hardware: Installation (Unplanned)
  E P   1    2    Hardware: Installation (Planned)
  E    2    2    Operating System: Recovery (Unplanned)
  E P   2    2    Operating System: Recovery (Planned)
   P   2    3    Operating System: Upgrade (Planned)
  E    2    4    Operating System: Reconfiguration (Unplanned)
  E P   2    4    Operating System: Reconfiguration (Planned)
   P   2    16   Operating System: Service pack (Planned)
      2    17   Operating System: Hot fix (Unplanned)
   P   2    17   Operating System: Hot fix (Planned)
      2    18   Operating System: Security fix (Unplanned)
   P   2    18   Operating System: Security fix (Planned)
  E    4    1    Application: Maintenance (Unplanned)
  E P   4    1    Application: Maintenance (Planned)
  E P   4    2    Application: Installation (Planned)
  E    4    5    Application: Unresponsive
  E    4    6    Application: Unstable
   U   5    15   System Failure: Stop error
   U   5    19   Security issue (Unplanned)
  E    5    19   Security issue (Unplanned)
  E P   5    19   Security issue (Planned)
  E    5    20   Loss of network connectivity (Unplanned)
   U   6    11   Power Failure: Cord Unplugged
   U   6    12   Power Failure: Environment
   P   7    0    Legacy API shutdown
  
  C:\Windows\System32>
  

 • @ליכט

  shutdown /s
  

 • @yossiz
  עשה כיבוי....
  בינתיים לא הפעיל את עצמו מחדש....


 • @ליכט אופסס.. ממש מצטער.
  זה היה אמור להיות:

  shutdown /r
  

  מקוה שלא תקעתי אותך... 😞


 • @yossiz
  תקעת אותי....

  סוך סוף הסתדרתי, והגעתי למחשב להפעיל א"ז.
  כעת ניסיתי עם r ואכן הצליח, תודה.


 • @ליכט אמר בהפעלה מחדש של מחשב מרוחק:

  תקעת אותי....

  😖 😖 😖
  ממש מצטער... (לא הצלחתי למצוא אימוג'י של הכאת על חטא...)


 • @yossiz
  זה בסדר גמור, זה גם אחת השלבים בניסוי ותעייה...


 • למי שקצת מתקשה עדיף להשתמש עם GUI, להקליד את השורה הבאה.

  shutdown /i
  
בא תתחבר לדף היומי!