@avi-ro היציאה של הDP = DisplayPort היא היציאה הכי מודרנית מכל אלה שהוזכרו.
ביציאה הזו אפשר לחבר בעצם כמה מסכים לאותה יציאה עם מפצל ייעודי, וזה לא סתם "מפצל" שמשכפל, אלא הוא מספק ערוץ נפרד לכל מסך (הרחבה), קוראים לטכנולוגיה הזו Multi-Stream Transport - MST, וזה תיאורטית תומך ב63 מסכים הכל על חיבור אחד... (הכרטיס מסך שלכם לא תומך מן הסתם, אבל 2 ואפילו 3 * 4K זה מגיע בכל כרטיס בשנים האחרונות נראה לי).
הבעיה הקטנה היא שהמפצלים (לא יודע אם השם הוא Splitter או Hub) יקרים מאוד, וגם נראה שהם לא נפוצים, אני תמה מדוע.