חוקי הפורום

פקודת wget רקורסיבית לא מורידה לי תמונות • אני רוצה להוריד למחשב לקריאה אופליין את כל המאמרים האלה על WPF:
  https://webmaster.org.il/articles/wpf/

  אני מריץ פקודת wget רקורסיבית כזה:

  wget -r -I /wp-content/uploads/*,/articles/wpf* --convert-links https://webmaster.org.il/articles/wpf/
  

  זה מוריד לי מצויין את הhtml אבל ללא תמונות.
  איפה הטעות שלי? • @dovid נסה עם -p • @yossiz כן, ניסיתי גם. לא הולך... גם לא -A עם הסוגים. • @dovid אמר בפקודת wget רקורסיבית לא מורידה לי תמונות:

  ניסיתי גם. לא הולך...

  אולי

  wget -r -E -H -k -p
  


 • @משחזר-מידע לא עוזר, עדיין מוריד רק את קבצי הhtml. • @dovid אמר בפקודת wget רקורסיבית לא מורידה לי תמונות:

  לא עוזר

  אולי הסינון חוסם את זה ? • @משחזר-מידע ראשית אני לא רואה דרך בה הוא יכול לחסום, שנית יש לוג ארוך ומפורט ואין בו כל ניסיון גישה לאף תמונה או css וכדומה, הנה אני יראה אותו פה:

  --2020-05-03 16:24:12-- https://webmaster.org.il/articles/wpf/
  Resolving webmaster.org.il (webmaster.org.il)... 62.219.67.159
  Connecting to webmaster.org.il (webmaster.org.il)|62.219.67.159|:443... connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf/index.html       [ <=>                                                  ] 50.63K --.-KB/s  in 0.02s
  
  2020-05-03 16:24:12 (2.57 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf/index.html’ saved [51844]
  
  Loading robots.txt; please ignore errors.
  --2020-05-03 16:24:12-- https://webmaster.org.il/robots.txt
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/plain]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/robots.txt’
  
  webmaster.org.il/robots.txt             [ <=>                                                  ]   67 --.-KB/s  in 0s
  
  2020-05-03 16:24:13 (615 KB/s) - ‘webmaster.org.il/robots.txt’ saved [67]
  
  --2020-05-03 16:24:13-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-first-application/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-first-application/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-first-application/   [ <=>                                                  ] 51.26K --.-KB/s  in 0.04s
  
  2020-05-03 16:24:13 (1.30 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-first-application/index.html’ saved [52495]
  
  --2020-05-03 16:24:13-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-xaml/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-xaml/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-xaml/index.html    [ <=>                                                  ] 49.79K --.-KB/s  in 0.004s
  
  2020-05-03 16:24:14 (11.9 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-xaml/index.html’ saved [50981]
  
  --2020-05-03 16:24:14-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-properties/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-properties/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-properties/index.h   [ <=>                                                  ] 58.42K --.-KB/s  in 0.002s
  
  2020-05-03 16:24:14 (37.0 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-properties/index.html’ saved [59817]
  
  --2020-05-03 16:24:14-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-code-behind/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-code-behind/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-code-behind/index.   [ <=>                                                  ] 49.22K --.-KB/s  in 0.02s
  
  2020-05-03 16:24:14 (3.03 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-code-behind/index.html’ saved [50401]
  
  --2020-05-03 16:24:14-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-layout/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-layout/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-layout/index.html   [ <=>                                                  ] 45.18K --.-KB/s  in 0.002s
  
  2020-05-03 16:24:14 (19.7 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-layout/index.html’ saved [46264]
  
  --2020-05-03 16:24:14-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-layout-stackpanel/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-layout-stackpanel/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-layout-stackpanel/   [ <=>                                                  ] 65.60K --.-KB/s  in 0.004s
  
  2020-05-03 16:24:15 (16.1 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-layout-stackpanel/index.html’ saved [67175]
  
  --2020-05-03 16:24:15-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-layout-dockpanel/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-layout-dockpanel/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-layout-dockpanel/i   [ <=>                                                  ] 68.98K --.-KB/s  in 0.002s
  
  2020-05-03 16:24:15 (41.2 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-layout-dockpanel/index.html’ saved [70631]
  
  --2020-05-03 16:24:15-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-layout-grid/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-layout-grid/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-layout-grid/index.   [ <=>                                                  ] 77.99K --.-KB/s  in 0.003s
  
  2020-05-03 16:24:15 (22.7 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-layout-grid/index.html’ saved [79860]
  
  --2020-05-03 16:24:15-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-layout-canvas/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-layout-canvas/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-layout-canvas/inde   [ <=>                                                  ] 49.74K --.-KB/s  in 0.003s
  
  2020-05-03 16:24:16 (18.0 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-layout-canvas/index.html’ saved [50937]
  
  --2020-05-03 16:24:16-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-layout-properties/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-layout-properties/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-layout-properties/   [ <=>                                                  ] 74.72K --.-KB/s  in 0.02s
  
  2020-05-03 16:24:16 (3.78 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-layout-properties/index.html’ saved [76510]
  
  --2020-05-03 16:24:16-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls/ind   [ <=>                                                  ] 58.46K --.-KB/s  in 0.008s
  
  2020-05-03 16:24:16 (7.08 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls/index.html’ saved [59860]
  
  --2020-05-03 16:24:16-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-buttons/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-buttons/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-but   [ <=>                                                  ] 86.12K --.-KB/s  in 0.002s
  
  2020-05-03 16:24:16 (42.4 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-buttons/index.html’ saved [88183]
  
  --2020-05-03 16:24:16-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-text/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-text/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-tex   [ <=>                                                  ] 60.94K --.-KB/s  in 0.003s
  
  2020-05-03 16:24:17 (23.2 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-text/index.html’ saved [62406]
  
  --2020-05-03 16:24:17-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-listbox/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-listbox/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-lis   [ <=>                                                  ] 68.69K --.-KB/s  in 0.004s
  
  2020-05-03 16:24:17 (18.8 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-listbox/index.html’ saved [70336]
  
  --2020-05-03 16:24:17-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-combobox/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-combobox/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-com   [ <=>                                                  ] 61.62K --.-KB/s  in 0.004s
  
  2020-05-03 16:24:17 (15.5 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-combobox/index.html’ saved [63104]
  
  --2020-05-03 16:24:17-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-more-controls/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-more-controls/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-more-controls/inde   [ <=>                                                  ] 78.25K --.-KB/s  in 0.01s
  
  2020-05-03 16:24:18 (7.52 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-more-controls/index.html’ saved [80126]
  
  --2020-05-03 16:24:18-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-calendar-controls/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-calendar-controls/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-calendar-controls/   [ <=>                                                  ] 65.21K --.-KB/s  in 0.002s
  
  2020-05-03 16:24:18 (30.6 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-calendar-controls/index.html’ saved [66773]
  
  --2020-05-03 16:24:18-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-menu-controls/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-menu-controls/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-menu-controls/inde   [ <=>                                                  ] 60.74K --.-KB/s  in 0.008s
  
  2020-05-03 16:24:18 (7.32 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-menu-controls/index.html’ saved [62197]
  
  --2020-05-03 16:24:18-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-content-control/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-content-control/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-content-control/in   [ <=>                                                  ] 58.49K --.-KB/s  in 0.1s
  
  2020-05-03 16:24:19 (537 KB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-content-control/index.html’ saved [59894]
  
  --2020-05-03 16:24:19-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-dependency-properties/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-dependency-properties/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-dependency-propert   [ <=>                                                  ] 50.22K --.-KB/s  in 0.02s
  
  2020-05-03 16:24:19 (2.61 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-dependency-properties/index.html’ saved [51422]
  
  --2020-05-03 16:24:19-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-routed-events/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-routed-events/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-routed-events/inde   [ <=>                                                  ] 68.49K --.-KB/s  in 0.02s
  
  2020-05-03 16:24:19 (2.76 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-routed-events/index.html’ saved [70130]
  
  --2020-05-03 16:24:19-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-windows/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-windows/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-windows/index.html   [ <=>                                                  ] 55.99K --.-KB/s  in 0.04s
  
  2020-05-03 16:24:20 (1.50 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-windows/index.html’ saved [57338]
  
  --2020-05-03 16:24:20-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-resources/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-resources/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-resources/index.ht   [ <=>                                                  ] 85.33K --.-KB/s  in 0.03s
  
  2020-05-03 16:24:20 (2.65 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-resources/index.html’ saved [87374]
  
  --2020-05-03 16:24:20-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding/index   [ <=>                                                  ] 53.74K --.-KB/s  in 0.02s
  
  2020-05-03 16:24:21 (2.91 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding/index.html’ saved [55027]
  
  --2020-05-03 16:24:21-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-mode/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-mode/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-mode/   [ <=>                                                  ] 68.85K --.-KB/s  in 0.02s
  
  2020-05-03 16:24:21 (3.80 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-mode/index.html’ saved [70500]
  
  --2020-05-03 16:24:21-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-update-source-trigger/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-update-source-trigger/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-updat   [ <=>                                                  ] 70.70K --.-KB/s  in 0.05s
  
  2020-05-03 16:24:21 (1.47 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-update-source-trigger/index.html’ saved [72395]
  
  --2020-05-03 16:24:21-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-sources/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-sources/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-sourc   [ <=>                                                  ] 77.20K --.-KB/s  in 0.03s
  
  2020-05-03 16:24:22 (2.63 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-sources/index.html’ saved [79055]
  
  --2020-05-03 16:24:22-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-ivalueconverter/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-ivalueconverter/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-ivalu   [ <=>                                                  ] 68.02K --.-KB/s  in 0.05s
  
  2020-05-03 16:24:22 (1.43 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-ivalueconverter/index.html’ saved [69653]
  
  --2020-05-03 16:24:22-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-inotifypropertychanged/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-inotifypropertychanged/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-inoti   [ <=>                                                  ] 75.09K --.-KB/s  in 0.02s
  
  2020-05-03 16:24:22 (3.25 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-inotifypropertychanged/index.html’ saved [76897]
  
  --2020-05-03 16:24:22-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-collection/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-collection/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-colle   [ <=>                                                  ] 69.22K --.-KB/s  in 0.03s
  
  2020-05-03 16:24:23 (2.49 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-collection/index.html’ saved [70877]
  
  --2020-05-03 16:24:23-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-data-templates/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-templates/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-data-templates/ind   [ <=>                                                  ] 92.32K --.-KB/s  in 0.04s
  
  2020-05-03 16:24:23 (2.15 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-data-templates/index.html’ saved [94540]
  
  --2020-05-03 16:24:23-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-shapes/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-shapes/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-shapes/index.html   [ <=>                                                  ] 57.90K --.-KB/s  in 0.03s
  
  2020-05-03 16:24:23 (1.78 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-shapes/index.html’ saved [59293]
  
  --2020-05-03 16:24:23-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-brushes/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-brushes/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-brushes/index.html   [ <=>                                                  ] 58.35K --.-KB/s  in 0.02s
  
  2020-05-03 16:24:24 (3.24 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-brushes/index.html’ saved [59750]
  
  --2020-05-03 16:24:24-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-image-and-video/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-image-and-video/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-image-and-video/in   [ <=>                                                  ] 53.30K --.-KB/s  in 0.02s
  
  2020-05-03 16:24:24 (2.12 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-image-and-video/index.html’ saved [54578]
  
  --2020-05-03 16:24:24-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-transformations/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-transformations/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-transformations/in   [ <=>                                                  ] 90.74K --.-KB/s  in 0.02s
  
  2020-05-03 16:24:24 (5.57 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-transformations/index.html’ saved [92913]
  
  --2020-05-03 16:24:24-- https://webmaster.org.il/articles/wpf-styles/
  Reusing existing connection to webmaster.org.il:443.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: unspecified [text/html]
  Saving to: ‘webmaster.org.il/articles/wpf-styles/index.html’
  
  webmaster.org.il/articles/wpf-styles/index.html   [ <=>                                                  ] 78.62K --.-KB/s  in 0.005s
  
  2020-05-03 16:24:25 (15.8 MB/s) - ‘webmaster.org.il/articles/wpf-styles/index.html’ saved [80505]
  
  FINISHED --2020-05-03 16:24:25--
  Total wall clock time: 13s
  Downloaded: 38 files, 2.4M in 0.7s (3.29 MB/s)
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-update-source-trigger/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-layout-properties/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-windows/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-dependency-properties/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-menu-controls/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-layout/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-sources/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-layout-canvas/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-buttons/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-layout-dockpanel/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-first-application/index.html... 46-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-ivalueconverter/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-calendar-controls/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-more-controls/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-content-control/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-code-behind/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-image-and-video/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-routed-events/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-text/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-properties/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-layout-grid/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-data-templates/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-shapes/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-brushes/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-layout-stackpanel/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-styles/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-resources/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-transformations/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-xaml/index.html... 46-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-collection/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-listbox/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-inotifypropertychanged/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-basic-controls-combobox/index.html... 48-4
  Converting links in webmaster.org.il/articles/wpf-data-binding-mode/index.html... 48-4
  Converted links in 37 files in 3.8 seconds.       
  


 • @dovid

  wget -r -I /wp-content/*,/articles/wpf* --convert-links https://webmaster.org.il/articles/wpf/
  

  עבד לי,
  ההבדל ב /wp-content/*
  לא יודע להסביר למה • @aaron עבד לי גם!
  תודה! אינני פנוי להבין, חשוב לי כעת התוצאה תודה רבה.


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

בא תתחבר לדף היומי!