חוקי הפורום

בעזה"י מכירים חברים שמתקשים בקריאת אותיות רש"י? • הדף המצורף, דרך קלה ונפלאה ללמוד כתב רש"י, מתוך חוויה ובהסרת הפחד מהאותיות הלא מוכרות. תעבירו הלאה, יתכן שיש בזה זיכוי הרבים. תז"ל רנ"ו וכוח"ט.[בעזהית לימוד אותיות רשי בקלות.
  בעזהית לימוד אותיות רשי בקלות.pdf • @אוריאל-אור יפה מאוד,
  יש מצב את פותח את הראשי תיבות, מסקרן אותי מה הן אומרות

  תז"ל רנ"ו וכוח"ט.[בעזהית לימוד אותיות רשי בקלות. • @שוהם307

  בעזה"י
  כך מנהג בני עדות המזרח לברך ב"שנה טובה" - ת'זכו ל'שנים ר'בות נ'עימות ו'טובות. (ו'כתיבה ו'ח'תימה ט'ובה)
  ובשו"ת "מילי דחסידותא" מהחלבן זצ"ל המובא בסוף ספר "אוסרי לגפן" חלק כ', מובא שאלה ותשובה בכהאי לישנא (באות יא): יא)
  "ש: כ' הרמב"ן (שער הגמול) דבר"ה (=דבראש השנה) כשרואים שרובו זכויות, מכניסים אותו במסלול של הצדיקים שמענישים אותם בעוה"ז, ואם להיפך, מכניסים אותו במסלול הרשעים שמשלמים זכויותיהם בעוה"ז, ובכן מה קורה למי ששלמו לו בעוה"ז, ואח"כ עשה תשובה?
  ת: כיון שכבר קבל שכר, צריך להתחיל מחדש חשבון הזכויות, ולכן נהוג אצלינו לא לברך בר"ה – תזכה לשנה טובה, אלא תזכה לשנים רבות – שיתנו לו קצבה לכמה שנים. (משא"כ תזכה לשנה טובה יכול להתפרש – שיכתב בספרן של רשעים ח"ו.)"
  תז"ל רנ"ו. • @אוריאל-אור אמר בבעזה"י מכירים חברים שמתקשים בקריאת אותיות רש"י?:

  הדף המצורף, דרך קלה ונפלאה ללמוד כתב רש"י, מתוך חוויה ובהסרת הפחד מהאותיות הלא מוכרות. תעבירו הלאה, יתכן שיש בזה זיכוי הרבים. תז"ל רנ"ו וכוח"ט.[בעזהית לימוד אותיות רשי בקלות.
  בעזהית לימוד אותיות רשי בקלות.pdf

  נפלא מאד!! בדיוק חיפשתי בדיוק דף כזה לבן שלי. אכן תז"ל רנ"ו! • @חוות-דעת
  בעזה"י יה"ר שתרווה ממנו רוב נחת דקדושה. • @אוריאל-אור אמר בבעזה"י מכירים חברים שמתקשים בקריאת אותיות רש"י?:

  @שוהם307

  בעזה"י
  כך מנהג בני עדות המזרח לברך ב"שנה טובה" - ת'זכו ל'שנים ר'בות נ'עימות ו'טובות. (ו'כתיבה ו'ח'תימה ט'ובה)
  ובשו"ת "מילי דחסידותא" מהחלבן זצ"ל המובא בסוף ספר "אוסרי לגפן" חלק כ', מובא שאלה ותשובה בכהאי לישנא (באות יא): יא)
  "ש: כ' הרמב"ן (שער הגמול) דבר"ה (=דבראש השנה) כשרואים שרובו זכויות, מכניסים אותו במסלול של הצדיקים שמענישים אותם בעוה"ז, ואם להיפך, מכניסים אותו במסלול הרשעים שמשלמים זכויותיהם בעוה"ז, ובכן מה קורה למי ששלמו לו בעוה"ז, ואח"כ עשה תשובה?
  ת: כיון שכבר קבל שכר, צריך להתחיל מחדש חשבון הזכויות, ולכן נהוג אצלינו לא לברך בר"ה – תזכה לשנה טובה, אלא תזכה לשנים רבות – שיתנו לו קצבה לכמה שנים. (משא"כ תזכה לשנה טובה יכול להתפרש – שיכתב בספרן של רשעים ח"ו.)"
  תז"ל רנ"ו.

  אם קבלה היא נקבל. אבל זה תובנה מעוניינת מאד. כי לכאו', מדוע מה שמותר לי 'לבקש' מהקב"ה לאורך כל השנה כולה ולאורך הימים נוראים, שמבקשים על 'ישועות' ו'נחמות' 'פרנסה טובה' 'גזירות טובות', וכל הרשימה של ה'אבינו מלכינו' - אסור לי לברך את חבירי שהוא יזכה לשנה כזו??? דוקא כשאני מאחל לחבירי 'שנה טובה ומתוקה' חוששים שזה חל על תשלום לרשעים בעוה"ז? • @חוות-דעת הדיון בעניין לא בפורום שלנו, זה נושא תורני. • @חוות-דעת
  הנושא רחב מכדי להסבירו כאן, מה גם שעלי לכבד את חוקי האתר, וכפי שהגיב המנהל: "דיון בעניין לא בפורום שלנו, זה נושא תורני" רק זאת אשיב, שלעצם הענין, עיין בשער הגמול (ומשמע שהדבר בה להסביר את מצב הרשעים שמקבלים שכרם). בכל אופן, אין בדברים הללו לשלול את ברכת "שנה טובה" הנהוגה בתפוצות ישראל, רק שהרעיון ללכת על 'גדול' ולבקש שכל השנים יהיו טובות ונעימות. (ומכיון שבאותה עת שנשלחה ההודעה עיינתי בספר, לכן כתבתי את הרעיון הזה.)


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

בא תתחבר לדף היומי!