מה עלי לעשות כדי לפתור את השגיאה הזו בהתקנת מיילגן?


 • תכנות

   root@forum:/var/www/html/src/addons/shareinmambers# sudo php composer.phar require mailgun/mailgun-php php-http/guzzle6-adapter php-http/message
   
   Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details
   
   Using version ^2.8 for mailgun/mailgun-php
   
   Using version ^2.0 for php-http/guzzle6-adapter
   
   Using version ^1.7 for php-http/message
   
   ./composer.json has been updated
   
   Loading composer repositories with package information
   
   Updating dependencies (including require-dev)
   
   Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.
   
   
   
    Problem 1
   
     - Installation request for mailgun/mailgun-php ^2.8 -> satisfiable by mailgun/mailgun-php[2.8.0].
   
     - php-http/guzzle6-adapter v2.0.0 requires php-http/httplug ^2.0 -> satisfiable by php-http/httplug[v2.0.0].
   
     - php-http/guzzle6-adapter v2.0.1 requires php-http/httplug ^2.0 -> satisfiable by php-http/httplug[v2.0.0].
   
     - Conclusion: don't install php-http/httplug v2.0.0
   
     - Installation request for php-http/guzzle6-adapter ^2.0 -> satisfiable by php-http/guzzle6-adapter[v2.0.0, v2.0.1].
   
   
   
   
   
   Installation failed, reverting ./composer.json to its original content.
   
   root@forum:/var/www/html/src/addons/shareinmambers#

 • תכנות

  אין לי מושג.
  אבל למה אתה לא מפרט מערכת הפעלה, גירסה וכו'?


 • תכנות

  תנסה להתקין אחד אחד לראות מי הבעייתי


 • תכנות

  @chagold אמר במה עלי לעשות כדי לפתור את השגיאה הזו בהתקנת מיילגן?:

  php composer.phar require mailgun/mailgun-php php-http/guzzle6-adapter php-http/message

  ואגב אצלי הפקודה הזו עובדת בלי בעיות


 • תכנות

  @מנצפך אמר במה עלי לעשות כדי לפתור את השגיאה הזו בהתקנת מיילגן?:

  אבל למה אתה לא מפרט מערכת הפעלה, גירסה וכו'?

  ubunto 18.4


 • תכנות

  @שואף אמר במה עלי לעשות כדי לפתור את השגיאה הזו בהתקנת מיילגן?:

  php-http/guzzle6-adapter

  השגיאה כאן

  php-http/guzzle6-adapter • https://github.com/mailgun/mailgun-php/issues/154
  תבדוק אם משהו שם עוזר לך.

  שים לב שאתה לא חייב בכלל את הספריה של mailgun אתה יכול לעבוד "לבד" מול mailgun או עם smtp או עם בקשות REST.
  תוכל להסתכל בדוגמאות הcurl שבאתר mailgun, למשל פה:
  https://documentation.mailgun.com/en/latest/quickstart-sending.html#send-via-api

  ולכתוב קוד PHP דומה. תוכל להיעזר בממירים אוטומטיים ברשת כמו זה
  https://incarnate.github.io/curl-to-php/

  בהצלחה.


 • תכנות

  @dovid אמר במה עלי לעשות כדי לפתור את השגיאה הזו בהתקנת מיילגן?:

  תוכל להסתכל בדוגמאות הcurl שבאתר mailgun, למשל פה:
  https://documentation.mailgun.com/en/latest/quickstart-sending.html#send-via-api

  את זה רציתי לעשות (וזה php), אבל אני מקבל שגיאה בשורה של use Mailgun\Mailgun;
  הבנתי שזה בגלל שאני צריך להתקין את מיילגן. ולכן שאלתי.

  מה לא הבנתי נכון? • @chagold אכן לא הבנת אותי.
  תעיף כל זכר לmailgun בקוד שלך.
  צור פונקציית PHP חדשה משלך, תקרא לה SendMail ותבצע בה את הcurl כפי הדוגמא שמופיעה שם תחת המקטע Send via API.
  ככה זה נראה:

  curl -s --user 'api:YOUR_API_KEY' \
    https://api.mailgun.net/v3/YOUR_DOMAIN_NAME/messages \
    -F from='Excited User <mailgun@YOUR_DOMAIN_NAME>' \
    -F to=YOU@YOUR_DOMAIN_NAME \
    -F to=bar@example.com \
    -F subject='Hello' \
    -F text='Testing some Mailgun awesomeness!'
  

  ואיך עושים את זה בPHP? לכן אני נעזר באתר הזה https://incarnate.github.io/curl-to-php/
  שמביא לי את התוצאה הזו:

  // Generated by curl-to-PHP: http://incarnate.github.io/curl-to-php/
  $ch = curl_init();
  
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://api.mailgun.net/v3/YOUR_DOMAIN_NAME/messages');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
  
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, 'api' . ':' . 'YOUR_API_KEY');
  
  $result = curl_exec($ch);
  if (curl_errno($ch)) {
    echo 'Error:' . curl_error($ch);
  }
  curl_close ($ch);
  

  כמובן שהספריה זה טוב יותר כי זה נותן שגיאות נכונות ואפשרויות וכו', אבל אם לא עובד לא עובד - ודאי שזה לא צריך לעכב אותך. • כעת אני וראה שהקוד שנוצר בכלל לא טוב.
  אני מחפש גנרייטור אחר... 🙂 • מצאתי, PostMan.
  עשיתי File > Import... שם בחרתי בRaw Text והדבקתי את הcurl.
  לאחר האישור לוחצים על הלחצן קוד בצד שמאל, ובוחרים מהרשימה PHP, יש שם שלושה אפשרויות curl של php, או httpRequest ועוד משהו לא זוכר. הנה הקוד ע"י ספריית httpRequest

  <?php
  
  $request = new HttpRequest();
  $request->setUrl('https://api.mailgun.net/v3/YOUR_DOMAIN_NAME/messages');
  $request->setMethod(HTTP_METH_POST);
  
  $request->setHeaders(array(
   'Postman-Token' => 'ae379c5e-c99c-4d04-be83-f76ed00f725c',
   'cache-control' => 'no-cache',
   'content-type' => 'multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW'
  ));
  
  $request->setBody('------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
  Content-Disposition: form-data; name="from"
  
  Excited User <mailgun@YOUR_DOMAIN_NAME>
  ------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
  Content-Disposition: form-data; name="to"
  
  YOU@YOUR_DOMAIN_NAME
  ------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
  Content-Disposition: form-data; name="to"
  
  bar@example.com
  ------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
  Content-Disposition: form-data; name="subject"
  
  Hello
  ------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
  Content-Disposition: form-data; name="text"
  
  Testing some Mailgun awesomeness!
  ------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--');
  
  try {
   $response = $request->send();
  
   echo $response->getBody();
  } catch (HttpException $ex) {
   echo $ex;
  }
  

  תכניס את זה לפונקציה מסודרת ותשתיל את הפרמטרים לשלוח והמקבל וכו'.


 • תכנות

  א. תודה.
  ב. יש שגיאה

  An exception occurred: [Error] Class 'shareinmambers\HttpRequest' not found
  

  ניסיתי להתקין

   pecl install -f pecl_http-1.7.6
  

  ויש שגיאה. אני מצרף את הלוג

   root@forum:~# pecl install -f pecl_http-1.7.6
   
   WARNING: channel "pecl.php.net" has updated its protocols, use "pecl channel-update pecl.php.net" to update
   
   downloading pecl_http-1.7.6.tgz ...
   
   Starting to download pecl_http-1.7.6.tgz (174,722 bytes)
   
   .....done: 174,722 bytes
   
   71 source files, building
   
   running: phpize
   
   Configuring for:
   
   PHP Api Version:     20170718
   
   Zend Module Api No:   20170718
   
   Zend Extension Api No:  320170718
   
   whether to enable cURL HTTP requests; specify libcurl directory [yes] :
   
   whether to enable support for gzencoded/deflated message bodies; specify zlib directory [yes] :
   
   whether to enable response content type guessing; specify libmagic directory [no] :
   
   whether to depend on extensions which have been built shared [yes] :
   
   building in /tmp/pear/temp/pear-build-rootz6Lgwx/pecl_http-1.7.6
   
   running: /tmp/pear/temp/pecl_http/configure --with-php-config=/usr/bin/php-config --with-http-curl-requests --with-http-zlib-compression --with-http-magic-mime=no --with-http-shared-deps
   
   checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
   
   checking for egrep... /bin/grep -E
   
   checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
   
   checking for cc... cc
   
   checking whether the C compiler works... yes
   
   checking for C compiler default output file name... a.out
   
   checking for suffix of executables...
   
   checking whether we are cross compiling... no
   
   checking for suffix of object files... o
   
   checking whether we are using the GNU C compiler... yes
   
   checking whether cc accepts -g... yes
   
   checking for cc option to accept ISO C89... none needed
   
   checking how to run the C preprocessor... cc -E
   
   checking for icc... no
   
   checking for suncc... no
   
   checking whether cc understands -c and -o together... yes
   
   checking for system library directory... lib
   
   checking if compiler supports -R... no
   
   checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes
   
   checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
   
   checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
   
   checking target system type... x86_64-pc-linux-gnu
   
   checking for PHP prefix... /usr
   
   checking for PHP includes... -I/usr/include/php/20170718 -I/usr/include/php/20170718/main -I/usr/include/php/20170718/TSRM -I/usr/include/php/20170718/Zend -I/usr/include/php/20170718/ext -I/usr/include/php/20170718/ext/date/lib
   
   checking for PHP extension directory... /usr/lib/php/20170718
   
   checking for PHP installed headers prefix... /usr/include/php/20170718
   
   checking if debug is enabled... no
   
   checking if zts is enabled... no
   
   checking for re2c... no
   
   configure: WARNING: You will need re2c 0.13.4 or later if you want to regenerate PHP parsers.
   
   checking for gawk... gawk
   
   checking whether to enable extended HTTP support... yes, shared
   
   checking whether to depend on extensions which have been built shared... yes
   
   checking whether to enable cURL HTTP request support... yes
   
   checking whether to enable libevent support fur cURL... yes
   
   checking whether to enable zlib encodings support... yes
   
   checking whether to enable response content type guessing... no
   
   checking for egrep... (cached) /bin/grep -E
   
   checking for a sed that does not truncate output... (cached) /bin/sed
   
   checking how to run the C preprocessor... cc -E
   
   checking for ANSI C header files... yes
   
   checking for sys/types.h... yes
   
   checking for sys/stat.h... yes
   
   checking for stdlib.h... yes
   
   checking for string.h... yes
   
   checking for memory.h... yes
   
   checking for strings.h... yes
   
   checking for inttypes.h... yes
   
   checking for stdint.h... yes
   
   checking for unistd.h... yes
   
   checking netdb.h usability... yes
   
   checking netdb.h presence... yes
   
   checking for netdb.h... yes
   
   checking for unistd.h... (cached) yes
   
   checking for gethostname... yes
   
   checking for getdomainname... yes
   
   checking for getservbyport... yes
   
   checking for getservbyname... yes
   
   checking for zlib.h... found in /usr
   
   checking for zlib version >= 1.2.0.4... 1.2.11
   
   checking for curl/curl.h... not found
   
   configure: error: could not find curl/curl.h
   
   ERROR: `/tmp/pear/temp/pecl_http/configure --with-php-config=/usr/bin/php-config --with-http-curl-requests --with-http-zlib-compression --with-http-magic-mime=no --with-http-shared-deps' failed


 • נסה את אשר הובא בstack

  sudo apt-get install libcurl3-dev
  

  אח"כ תנסה להתקין שוב את הpecl_http


 • תכנות

  אין שינוי • @chagold תנסה להתקין את זה
  libcurl4-gnutls-dev


 • תכנות

  לא משתנה.


 • תכנות

  אבל נראה לי שעם Curl זה עובד אז נחכה עם זה כרגע.
  תודה רבה.


 • תכנות

  קיבלתי עם זה תשובה Forbidden

  אז בסוף העתקתי את הקוד מכאן וזה עובד טוב.
  תודה.


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

44
מחובר

1.8k
משתמשים

6.0k
נושאים

69.4k
פוסטים

סלולר כשר במחירים הנמוכים ביותר עם ובלי ניוד.

כנסו לאתר לקניה מקוונת, או בדקו סניף קרוב לביתכם.

מוצרים עם הנחה

לחצו פה כדי להגיע לרשימת מוצרים עם הנחה בקיאספי.

בהגעה דרך הלינק, ישנה הנחה בשלב התשלום בקופה!

בא תתחבר לדף היומי!