הוספת מיקוד אוטומטי בקובץ אקסל • שלו' וברכה

  יש לי כמה מאות כתובות שאני צריך מיקוד הנתונים בקובץ אקסל, למישהו יש מושג או היכרות עם תוכנה שתמלא לי הכל אוטומטית? אני מדבר על תוכנה או נוסחה חינמית


 • חשמל ואלקטרוניקה תכנות

  @by6199 זה קצת מסבובך.
  אם זה היה הפוך, יותר קל.

  אבל כאן יכול להיות הרבה שגיאות הקלדה. • @www אמר בהוספת מיקוד אוטומטי בקובץ אקסל:

  @by6199 זה קצת מסבובך.
  אם זה היה הפוך, יותר קל.

  אבל כאן יכול להיות הרבה שגיאות הקלדה.

  צודק, לא חשבתי על זה.
  אתה בטח מתכוון שגיאות בשם הרחוב מאשר הקלדה, הדואר קורא לרחוב רבי עקיבא והיה כתוב ר"ע ועוד אינספור דוגמאות • @by6199 יש לרשות הדואר שרות שניתן ללא עלות לנושא המיקוד ושמו "השתלת מיקוד וקוד חלוקה" .

  מצ"ב הסכם השתלת מיקוד וקוד חלוקה יש לחתום ולשלוח למייל0_1536174986118_כתב הסכמה השתלה וקוד חלוקה 2013.pdf לאחר מכן יש לשלוח את הקובץ להשתלת מיקוד למייל mikudsupport@postil.com . • @אופקים אמר בהוספת מיקוד אוטומטי בקובץ אקסל:

  @by6199 יש לרשות הדואר שרות שניתן ללא עלות לנושא המיקוד ושמו "השתלת מיקוד וקוד חלוקה" .

  מצ"ב הסכם השתלת מיקוד וקוד חלוקה יש לחתום ולשלוח למייל0_1536174986118_כתב הסכמה השתלה וקוד חלוקה 2013.pdf לאחר מכן יש לשלוח את הקובץ להשתלת מיקוד למייל mikudsupport@postil.com .

  וצריך לקוות שהדואר ייעשה את זה תוך 36 ימי עסקים .... • @by6199 אמר בהוספת מיקוד אוטומטי בקובץ אקסל:

  צודק, לא חשבתי על זה.
  אתה בטח מתכוון שגיאות בשם הרחוב מאשר הקלדה, הדואר קורא לרחוב רבי עקיבא והיה כתוב ר"ע ועוד אינספור דוגמאות

  אז את אלו שלא יזהו אוטומטית - תמלא ידנית..
  את העבודה הקשה חסכת.

  בכל מקרה, api חיצוני אמור להתאים.
  אשכול בפרוג על קוד vba לעניין • @avi_av אמר בהוספת מיקוד אוטומטי בקובץ אקסל:

  @by6199 אמר בהוספת מיקוד אוטומטי בקובץ אקסל:

  צודק, לא חשבתי על זה.
  אתה בטח מתכוון שגיאות בשם הרחוב מאשר הקלדה, הדואר קורא לרחוב רבי עקיבא והיה כתוב ר"ע ועוד אינספור דוגמאות

  אז את אלו שלא יזהו אוטומטית - תמלא ידנית..
  את העבודה הקשה חסכת.

  בכל מקרה, api חיצוני אמור להתאים.
  אשכול בפרוג על קוד vba לעניין

  ראיתי, לא יודע איך להגדיר בקובץ, האקסס שם לא תקין ובנוסף זה אחד אחד את זה גם ניתן לעשות באתר הדואר • @by6199

  אם אתה עדיין צריך קוד, מצאתי משהו שעשיתי עם הקוד שפורסם בפרוג.
  Module1.bas

  אתה צריך להכניס את הקובץ לתוך הפרוייקט שלף באקסס,
  הפונקציה הראשונה פותחת שאילתה של טבלת "נתונים" ובודקת אם השדה "מיקוד" הוא ריק,
  במקרה שהתשובה חיובית, הוא לוקח את הפרמטרים הבאים "רחוב,עיר,בית,כניסה" מתוך הטבלה ויוצר URL, התשובה שמתקבלת מתעדכנת ישירות בטבלת נתונים.

  ' השורה הראשונה עבור אקסס בלבד
  Option Compare Database
  Option Explicit
  
  Sub Demo()
  
    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim strUrl As String
  
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("נתונים")
  
    With rs
      .MoveFirst
      Do Until rs.EOF
     
        If Nz(!מיקוד) = "" Then
  
          strUrl = "http://www.israelpost.co.il/zip_data1.nsf/SearchZip?OpenAgent"
          strUrl = strUrl & "&Location=" & UnicodeEncode(!עיר)
          strUrl = strUrl & "&POB="
          strUrl = strUrl & "&Street=" & UnicodeEncode(!רחוב)
          strUrl = strUrl & "&House=" & UnicodeEncode(!בית)
          strUrl = strUrl & "&Entrance=" & UnicodeEncode(!כניסה)
        
          .Edit
          !מיקוד = GetZipCode(strUrl, False)
          .Update
          If !מיקוד <> 0 Then
            Debug.Print !עיר & vbTab & !רחוב & vbTab & !בית & vbTab & !מיקוד
          End If
        End If
        
        .MoveNext
         
      Loop
    End With
  
  End Sub
  
  Public Function UnicodeEncode(str) As String
    If IsNull(str) Then Exit Function
    Dim i, a
    For i = 1 To Len(str)
      a = AscW(Mid(str, i, 1))
      If a > -1 And a < 127 Then
        UnicodeEncode = UnicodeEncode & "%" & String(2 - Len(Hex(a)), "0") & Hex(a)
      ElseIf a > -1 Or a < 65535 Then
        UnicodeEncode = UnicodeEncode & "%u" & String(4 - Len(Hex(a)), "0") & Hex(a)
      End If
    Next
  End Function
  
  Function GetZipCode(strUrl As String, Optional blnAlert As Boolean = True) As Long
  
    Dim oHttpRequest As Object
    Dim strResult As String
  
    Set oHttpRequest = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
    oHttpRequest.Open "GET", strUrl
  
    ' שליחת בקשה '
    oHttpRequest.Send
  
    ' נקבל תוצאה זו '
    strResult = oHttpRequest.ResponseText
  
    ' הוצאת המיקוד 7 ספרות '
    If InStr(1, strResult, "ישוב או רחוב לא קיים") > 0 Then
      GetZipCode = 0
    ElseIf InStr(1, strResult, "לא נמצא מיקוד") > 0 Then
      GetZipCode = 0
    ElseIf InStr(1, strResult, "למבנה קיימות מס' כניסות – לקבלת המיקוד המדויק לכניסה - נא לבחור כניסה") > 0 Then
      GetZipCode = Mid(strResult, InStr(1, strResult, "</body>") - 78, 7)
      If blnAlert Then MsgBox "למבנה קיימות מס' כניסות – לקבלת המיקוד המדויק לכניסה - נא לבחור כניסה.", vbMsgBoxRight + vbMsgBoxRtlReading + vbInformation
    Else
      GetZipCode = Mid(strResult, InStr(1, strResult, "</body>") - 8, 7)
    End If
  
    Set oHttpRequest = Nothing
  
  End Function
  
  Function GetRate(strUrl As String) As Double
  
    Dim oHttpRequest As Object
    Dim strResult As String
  
    Set oHttpRequest = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
    oHttpRequest.Open "GET", strUrl
  
    ' שליחת בקשה '
    oHttpRequest.Send
  
    ' נקבל תוצאה זו '
    strResult = oHttpRequest.ResponseText
  
  ''<ERROR1>
    GetRate = Mid(strResult, _
      InStr(1, strResult, "<RATE>") + 6, _
      InStr(1, strResult, "</RATE>") - InStr(1, strResult, "<RATE>") - 6)
  
    Set oHttpRequest = Nothing
  
  End Function
  
  
  
  


 • @yits לצערי מעולם לא התעסקתי לבד באקסס, וזה נשמע לי גדול קצת... • @by6199

  מה אתה רוצה לעשות לעדכן פריט יחיד או טבלה שלמה?

  אגב, אין הרבה מה לעשות עם הקוד רק להניח אותו במקום הנכון, ולשנות כמה מילים בודדות. • @yits אמר בהוספת מיקוד אוטומטי בקובץ אקסל:

  @by6199

  מה אתה רוצה לעשות לעדכן פריט יחיד או טבלה שלמה?

  אגב, אין הרבה מה לעשות עם הקוד רק להניח אותו במקום הנכון, ולשנות כמה מילים בודדות.

  לעדכן טבלה.

  בודד כבר הייתי מעתיק מהדואר • @by6199
  אני התכוונתי לשאול האם אתה רוצה שבהוספת איש קשר אוטמטי יתווסף לו מיקוד
  או פעם ב... תפעיל שאילתה של הוספת/ עדכון מיקוד לכולם.

  בכל אופן מה שאני השתמשתי זה האופציה השניה (מכיון שרציתי להריץ את זה חד פעמי,
  וכרגיל אני לוקח מתוך קובץ מקומי של מיקוד). • @by6199
  קח קובץ אקסס שיעשה לך את זה.
  תדביק את הנתונים שלך בטבלה, והפעל את הלחצן
  0_1536705537649_קבלת מיקוד.accdb


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

7
מחובר

1.6k
משתמשים

5.5k
נושאים

62.4k
פוסטים

סלולר כשר במחירים הנמוכים ביותר עם ובלי ניוד.

כנסו לאתר לקניה מקוונת, או בדקו סניף קרוב לביתכם.

מוצרים עם הנחה

לחצו פה כדי להגיע לרשימת מוצרים עם הנחה בקיאספי.

בהגעה דרך הלינק, ישנה הנחה בשלב התשלום בקופה!

בא תתחבר לדף היומי!