@שוהם307 זה לא מקום לפולמוסים, רק למיזמי פרסום/יח"צ לגיטמיים. אולי באמת צריך צריך לפתוח קטגוריה לפילוסופיה אולי בשום פולמוס