חוקי הפורום

הצהרת בריאות אוטומטית


 • תכנות

  עשיתי סקריפט (NodeJS) ששולח אוטומטית הצהרת בריאות, לילדים במסגרת מעונות יום.
  מעניין מישהו?

  כמובן שהדבר למטרות מחקר בלבד, ולא למטרות שימוש כהצהרה אמיתית.


 • תכנות

  לאן זה שולח את ההצהרה?


 • תכנות


 • תכנות

  @מנצפך תודה
  לא ידעתי מהאפשרות הזו
  מעניין אותי הסקריפט..


 • תכנות

  גם אותי זה מעניין.
  ואגב הטופס הזה הוא רק למעונות?
  לתלמודי תורה אין אפשרות למלאות בטופס, או שיש טופס אחר?


 • תכנות

  אין לי מושג


 • תכנות

  פוסט זה נמחק!

 • תכנות

  const fetch = require('node-fetch');
  const request = require('request');
  const cheerio = require('cheerio')
  
  var url = "https://govforms.gov.il/mw/forms/ChildHealthDeclaration@molsa.gov.il";
  
  let dataUriel = {
  
    "processID": null,
    "formData": {
      "declarationProperties": {
        "childInformation": {
          "idNum": "00000000",
          "lastName": "XXXXXX",
          "firstName": "XXXXXXXX"
        },
        "parentInformation": {
          "idNum": "000000",
          "lastName": "XXXXXXx",
          "firstName": "XXXXX"
        },
        "childBirthDate": "xxx/2018",
        "daycareManager": "xxxx",
        "dayCareCity": {
          "dataCode": "xxxx",
          "dataText": "xxxxx"
        },
        "dayCareName": {
          "dataCode": "xxxxx",
          "dataText": "xxxxxxx"
        },
        "parentMobile": "xxxxxx",
        "parentEmail": "avram.eps@gmail.com",
        "parentFirstDeclaration": true,
        "parentSecondDeclaration": true,
        "parentDeclaration3": true,
        "declarationDate": "29/06/2020",
        "name": "declarationProperties",
        "state": "completed",
        "next": "",
        "prev": "",
        "isClosed": true
      },
      "containersViewModel": {
        "showPrintButton": false,
        "currentContainerName": "declarationProperties",
        "validatedStatus": true
      },
      "formInformation": {
        "isFormSent": false,
        "loadingDate": "29/06/2020",
        "firstLoadingDate": "",
        "isMobile": false,
        "language": "hebrew"
      }
    },
    "language": "he",
    "attachments": []
  }
  
  function parseRequestId(text) {
    let $ = cheerio.load(text)
    let json = JSON.parse($('#govFormsScript')[0].children[0].data.split('=')[1])
    return json.process.requestID;
  }
  
  function getDateString() {
    var d = new Date();
    return ("0" + d.getDate()).slice(-2) + "/" + ("0" + (d.getMonth() + 1)).slice(-2) + "/" +
      d.getFullYear();
  }
  
  function sendDeclertion(details) {
    request.get(url, function (error, res, body) {
      if (!error) {
        details.requestID = parseRequestId(body);
        details.formData.declarationProperties.declarationDate = getDateString();
        details.formData.formInformation.loadingDate = getDateString();
        console.log(details.requestID)
        fetch("https://govforms.gov.il/MW/Process/Data/", {
          "headers": {
            "content-type": "application/json",
          },
          body: JSON.stringify(details),
          "method": "POST",
  
        })
          .then(res => res.json()) // expecting a json response
          .then(json => console.log(json));
      }
    })
  }
  sendDeclertion(dataUriel)
  

התחבר כדי לפרסם תגובה