חוקי הפורום

הפניה אוטומטית בין 2 דומיינים בשרת


 • תכנות

  היה דומיין בשרת שהותקן לו תעודת ssl של certbot.
  ויהי היום ובעל האתר החליט להחליף דומיין, אז הפניתי את הדומיין החדש+ SSL לIP.
  הבעיה שהוא מפנה כל הזמן לישן. (בדקתי את כל הקבצים בתיקיה /etc/apache2 והכל מתייחס לדומיין החדש).

  1. יש מצב שזה קשור לנטפרי האישי שלי?
  2. אני נזכר שבעבר עשיתי את זה שלא באמצעות ה-certbot. אולי זה שינה משהו במקום אחר?
  You have new mail.
  Last login: Sat May 16 19:16:12 2020 from 213.8.168.38
  
  To visit your apps by domain instead of IP, please enter a valid domain.
  If you don't have one yet, you may cancel this process by pressing CTRL+C and continuing to SSH.
  This prompt will open again the next time you log in, and will continue to do so until you finish the setup.
  Please make sure the domain's DNS record has been properly pointed to this server.
  
  (If you are using top level (root) domain, please include it with www. so both www and root domain will be added)
  (ex. www.domain.com or sub.domain.com). Do not include http/s.
  
  Your domain: https://xn--domain.co.il/
  The domain you put is: https://xn--domain.co.il/
  Please verify it is correct. [y/N] n
  Your domain: xn--domain.co.il
  The domain you put is: xn--domain.co.il
  Please verify it is correct. [y/N] y
  Your domain: xn--domain.co.il
  The domain you put is: xn--domain.co.il
  Please verify it is correct. [y/N] y
  
  Domain has been added into OpenLiteSpeed listener.
  
  Do you wish to issue a Let's encrypt certificate for this domain? [y/N]y
  xn--domain.co.il check PASS
  Please enter your E-mail: mail@gmail.com
  The E-mail you entered is: mail@gmail.com
  Please verify it is correct: [y/N] y
  Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
  Plugins selected: Authenticator webroot, Installer None
  Cert not yet due for renewal
  Keeping the existing certificate
  
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Certificate not yet due for renewal; no action taken.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  
  certificate has been successfully installed...
  Update certbot cronjob hook
  Certbot hook update success
  Do you wish to force HTTPS rewrite rule for this domain? [y/N]y
  Force HTTPS rules has been added...
  
  Enjoy your accelarated OpenLiteSpeed server.
  Do you wish to update the system now? This will update the web server as well. [Y/n]? y
  Update Starting...
  #######################  (100%)
  Update complete
  Your system is up to date
  


 • @chagold יש מצב שהוא מפנה עדיין לקובץ של התעודה הישנה שלך
  מה יש בקובץ ההגדרות של האתר?


 • תכנות

  ההגדרות האלו -

  SSLCertificateFile
  SSLCertificateKeyFile

  מפנות לתיקייית הדומיין החדש.

  (גם שיניתי את שם התיקיה של הישן ועשיתי ריסטראט וזה נתן, וכששיניתי את שם החדש הוא לא נתן לעשות ריסטארט. ז"א שמפנה לחדש).


 • תכנות

  באלו תחנות בדרך יכול להיות redirect?


 • תכנות

  הכי טפשי שיש.
  ההגדרה היתה בתוך הגדרות הוורדפרס.
  תודה.


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

בא תתחבר לדף היומי!