חוקי הפורום

 • יש לי טופס אקסס שיש בו תיבת טקסט להזנת ערך לחיפוש, איך אני עושה שבלחיצה אנטר, מלבד מה שזה עובר לתיבה הבאה, זה גם יחפש? זאת אומרת ילחץ על כפתור הסינון?
  ניסיתי באמצעות האירועים ביציאה ולאחר עדכון אבל הם לא עושים את העבודה.

 • תכנות

  @אביי הארוע לאחר עדכון אמור לטפל בנושא. ייתכן שמשהו בקוד לא נכון. אם תפרט את הקוד אנסה לעזור


 • @OdedDvir הכפתור חיפוש הוא "cmdFilter" איך אני עושה בקוד לאחר עידכון שכביכול יילחץ עליו?

  בינתיים מה שניסיתי לעשות זה לשים את הקוד של בעת לחיצה של הלחצן בלאחר עידכון, הוא עושה את העבודה אך בד בבד, הוא נשאר בשדה הראשון, וכדי להקליד בשדה השני, אני צריך ללחוץ פעמיים אנטר, וזה לא נח, מה גם שלא נשמע לי לשים כל פעם את כל הקוד...

  Private Sub Filter1_AfterUpdate()
    'Purpose:  Build up the criteria string form the non-blank search boxes, and apply to the form's Filter.
    'Notes:   1. We tack " AND " on the end of each condition so you can easily add more search boxes; _
              we remove the trailing " AND " at the end.
    '      2. The date range works like this: _
              Both dates   = only dates between (both inclusive. _
              Start date only = all dates from this one onwards; _
              End date only  = all dates up to (and including this one).
    Dim strWhere As String         'The criteria string.
    Dim lngLen As Long           'Length of the criteria string to append to.
    Const conJetDate = "\#mm\/dd\/yyyy\#"  'The format expected for dates in a JET query string.
    
    '***********************************************************************
    'Look at each search box, and build up the criteria string from the non-blank ones.
    '***********************************************************************
    'Text field example. Use quotes around the value in the string.
    If Not IsNull(Me.Filter1) Then
      strWhere = strWhere & "([עיר] Like ""*" & Me.Filter1 & "*"") AND "
    End If
    
    'Another text field example. Use Like to find anywhere in the field.
    If Not IsNull(Me.FilterCity) Then
      strWhere = strWhere & "([משפחה] Like ""*" & Me.FilterCity & "*"") AND "
    End If
    
    If Not IsNull(Me.Filter2) Then
      strWhere = strWhere & "([אזור] Like ""*" & Me.Filter2 & "*"") AND "
    End If
    
    '***********************************************************************
    'Chop off the trailing " AND ", and use the string as the form's Filter.
    '***********************************************************************
    'See if the string has more than 5 characters (a trailng " AND ") to remove.
    lngLen = Len(strWhere) - 5
    If lngLen <= 0 Then   'Nah: there was nothing in the string.
      MsgBox "היי, אנחנו לא יכולים לחפש אם לא אמרת לנו מה לחפש :)", vbInformation, "שגיאה"
    Else          'Yep: there is something there, so remove the " AND " at the end.
      strWhere = Left$(strWhere, lngLen)
      'For debugging, remove the leading quote on the next line. Prints to Immediate Window (Ctrl+G).
      'Debug.Print strWhere
      
      'Finally, apply the string as the form's Filter.
      Me.Filter = strWhere
      Me.FilterOn = True
     End If
  End Sub
  
 • תכנות

  @אביי אמר באקסס | חיפוש בטופס:
  קודם כל, תעביר את הקוד לפרוצדורה נפרדת:

  Private Sub ApplyFilter()
    
      'Purpose:  Build up the criteria string form the non-blank search boxes, and apply to the form's Filter.
      'Notes:   1. We tack " AND " on the end of each condition so you can easily add more search boxes; _
                  we remove the trailing " AND " at the end.
    
  '    ..... כל שאר הקוד
    End Sub
  

  ותקרא לה מתוך הארוע של תיבת הטקסט

  Private Sub Filter1_AfterUpdate()
    ApplyFilter
  End Sub
  

  ותקרא לה גם מתוך הלחצן:

  Private Sub cmdFilter_Click()
    ApplyFilter
  EndSub
  

  כך נכון לעשות מכל הבחינות

  שנית, אתה יכול להכריח לעבור לפקד הבא לאחר העדכון של תיבת הטקסט, על ידי שימוש בSetFocus(), למשל אם אתה רוצה לעבור אחרי לחיצת אנטר לפקד txtSomeControl:

  Private Sub Filter1_AfterUpdate()
    ApplyFilter
    Me.txtSomeControl.SetFocus
  End Sub
  
בא תתחבר לדף היומי!