חוקי הפורום

 • מצאתי מודול העלאה מאובטח בגיטהוב בפרויקט הזה
  וזה הקוד:

  אלא מה, שכשאני מפעיל אותו הוא מתלונן על בעיה בשורה 60

  Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function generateSessionToken() in C:\xampp\htdocs\tool\העלאת קבצים\A\tool\‏‏uploader4.php:60 Stack trace: #0 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\tool\העלאת קבצים\A\tool\‏‏uploader4.php on line 60
  
  <?php
  
  if( isset( $_POST[ 'Upload' ] ) ) {
  	// Check Anti-CSRF token
  	checkToken( $_REQUEST[ 'user_token' ], $_SESSION[ 'session_token' ], 'index.php' );
  
  
  	// File information
  	$uploaded_name = $_FILES[ 'uploaded' ][ 'name' ];
  	$uploaded_ext = substr( $uploaded_name, strrpos( $uploaded_name, '.' ) + 1);
  	$uploaded_size = $_FILES[ 'uploaded' ][ 'size' ];
  	$uploaded_type = $_FILES[ 'uploaded' ][ 'type' ];
  	$uploaded_tmp = $_FILES[ 'uploaded' ][ 'tmp_name' ];
  
  	// Where are we going to be writing to?
  	$target_path  = DVWA_WEB_PAGE_TO_ROOT . 'hackable/uploads/';
  	//$target_file  = basename( $uploaded_name, '.' . $uploaded_ext ) . '-';
  	$target_file  = md5( uniqid() . $uploaded_name ) . '.' . $uploaded_ext;
  	$temp_file   = ( ( ini_get( 'upload_tmp_dir' ) == '' ) ? ( sys_get_temp_dir() ) : ( ini_get( 'upload_tmp_dir' ) ) );
  	$temp_file  .= DIRECTORY_SEPARATOR . md5( uniqid() . $uploaded_name ) . '.' . $uploaded_ext;
  
  	// Is it an image?
  	if( ( strtolower( $uploaded_ext ) == 'jpg' || strtolower( $uploaded_ext ) == 'jpeg' || strtolower( $uploaded_ext ) == 'png' ) &&
  		( $uploaded_size < 100000 ) &&
  		( $uploaded_type == 'image/jpeg' || $uploaded_type == 'image/png' ) &&
  		getimagesize( $uploaded_tmp ) ) {
  
  		// Strip any metadata, by re-encoding image (Note, using php-Imagick is recommended over php-GD)
  		if( $uploaded_type == 'image/jpeg' ) {
  			$img = imagecreatefromjpeg( $uploaded_tmp );
  			imagejpeg( $img, $temp_file, 100);
  		}
  		else {
  			$img = imagecreatefrompng( $uploaded_tmp );
  			imagepng( $img, $temp_file, 9);
  		}
  		imagedestroy( $img );
  
  		// Can we move the file to the web root from the temp folder?
  		if( rename( $temp_file, ( getcwd() . DIRECTORY_SEPARATOR . $target_path . $target_file ) ) ) {
  			// Yes!
  			$html .= "<pre><a href='${target_path}${target_file}'>${target_file}</a> succesfully uploaded!</pre>";
  		}
  		else {
  			// No
  			$html .= '<pre>Your image was not uploaded.</pre>';
  		}
  
  		// Delete any temp files
  		if( file_exists( $temp_file ) )
  			unlink( $temp_file );
  	}
  	else {
  		// Invalid file
  		$html .= '<pre>Your image was not uploaded. We can only accept JPEG or PNG images.</pre>';
  	}
  }
  
  // Generate Anti-CSRF token
  generateSessionToken();
  
  ?>
  

 • והשאלה השניה היא, איפה במודול העלאה הזה, אני מגדיר את גודל הקובץ המירבי?

  <?php 
  $dir = 'C:/xampp/htdocs/tool/העלאת קבצים/upload/'; 
  $url = 'http://XXXX.XXX/tool/העלאת קבצים/upload/'; 
  
  if($_FILES['myfile']['error'] != 0) { 
    echo "שגיאה בשליחת הקובץ לשרת, קוד שגיאה: {$_FILES['myfile']['error']}"; 
  } else { 
  
    if(move_uploaded_file($_FILES['myfile']['tmp_name'], $dir . $_FILES['myfile']['name'])) { 
      echo "הקובץ הועלה בהצלחה!! 
      <br /> 
      :קישור לקובץ 
      <a href='{$url}{$_FILES['myfile']['name']}'>{$url}{$_FILES['myfile']['name']}<a/>"; 
    } 
    else { 
      echo 'שגיאה בהעברת הקובץ מתקיית הקבצים הזמניים בשרת למיקום הסופי.'; 
    } 
  
  } 
  ?> 
  
בא תתחבר לדף היומי!