דיווח מאוחר על הכנסות


  • מורחק

    האם יש מניעה חוקית לשכיר לקבל שכרו באיחור וע"י כך לקבל הטבות כגון חופשת לידה וכדו'.
    א"כ הבעיה החוקית היא של המעסיק או של השכיר?


התחבר כדי לפרסם תגובה