חוקי הפורום

תפילה על פגעי הטכנולוגיה


  • מורחק

    למישהו יש לו התפילה של הרב חיים קנייבסקי על פגעי הטגנולוגיה שמחלקים בקברי צדיקים?  • תפילה להינצל מהמפגעים הטכנולוגים

    ריבנו של עולם גלוי וידוע לפניך, שברוב הכלים הטכנולוגים הנפוצים בדורנו, טמונות סכנות נוראות, ורבים הפילו. וכמה רבבות אנשים נשים וטף, נערים ונערות, שהיו יראי שמים, ירדו הרבה מאוד, מחמת אלו הכלים רחמנא ליצלן. יהי רצון מלפנך, שתעזרם בתוך שאר בניך אהובך הקדושים, לחזור בתשובה שלימה מאהבה במהרה. רחם עלינו למען שמך הגדול והקדוש, ותסייע לנו ולכל בניך אהובך הקדושים (וביפרט לפלוני/ת בן/בת פלונית) להתרחק מכל הכלים שאינם כשרים באמת, בתכלית הריחוק. ותשפיע
    כל טוב ביום חול יוסיף: ופרנסה טובה לכל בניך אהובך הקדושים (ובפרט לפלוני/ת בן/בת פלונית) אך ורק ממקומות המותרים לכתחילה בלי נסיונות. ויהי רצון מלפנך, שתעביר את רוח הטומאה מן הארץ, ותמחה את זכר עמלק, מעתה ועד עולם. ועל ידי זה נזכה להשראת השכינה במחנינו, ולהתגלות משיח צדקנו, ולבניין בית המיקדש, ולגאולה השלימה, מתוך רחמים וחסדים מגולים, במהרה בימנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

בא תתחבר לדף היומי!