בדיקת תקינות מספרי זהות, אשראי וישראכרד מקומי ב NODEJS


 • תכנות

  הורדתי את הספרייה הזו https://www.npmjs.com/package/card-validator
  וביצעתי בה מספר שינויים.
  א. הוספתי בדיקת תקינות מספר אשראי ישראלי.
  ב. הוספתי תמיכת בבדיקת כרטיס אשראי מקומי בן 9 ספרות של ישראכרד. (כולל האלגוריתם כמו שמוסבר כאן http://halemo.com/info/isracard/index.html)
  להלן השינויים וקובץ מוכן להורדה.
  בקובץ node_modules\card-validator\index.js הוספתי פונקצית בדיקת מספר זהות

  'use strict';
  
  module.exports = {
   number: require('./src/card-number'),
   expirationId: require('./src/expiration-id'),
   expirationDate: require('./src/expiration-date'),
   expirationMonth: require('./src/expiration-month'),
   expirationYear: require('./src/expiration-year'),
   cvv: require('./src/cvv'),
   postalCode: require('./src/postal-code'),
   creditCardType: require('credit-card-type')
  };
  

  כמוכ הוספתי קובץ בנתיב node_modules\card-validator\src\expiration-id.js
  ותוכנו הוא

  'use strict';
  
  function expirationId(identifier) {
   var sum = 0;
   var alt = false;
   var i = identifier.length - 1;
   var num;
  
   while(identifier.length<9)
   {
    identifier = '0' + identifier ;
   }
  
   while (i >= 0) {
    num = parseInt(identifier.charAt(i), 10);
  
    if (alt) {
     num *= 2;
     if (num > 9) {
      num = (num % 10) + 1; // eslint-disable-line no-extra-parens
     }
    }
  
    alt = !alt;
  
    sum += num;
  
    i--;
   }
  
   return sum % 10 === 0;
  }
  
  module.exports = expirationId;
  

  בקובץ node_modules\card-validator\src\luhn-10.js
  הוספתי אלגוריתם בדיקת כרטיס של ישראכרד

  /*
   * Luhn algorithm implementation in JavaScript
   * Copyright (c) 2009 Nicholas C. Zakas
   *
   * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
   * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
   * in the Software without restriction, including without limitation the rights
   * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
   * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
   * furnished to do so, subject to the following conditions:
   *
   * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
   * all copies or substantial portions of the Software.
   *
   * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
   * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
   * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
   * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
   * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
   * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
   * THE SOFTWARE.
   */
  'use strict';
  
  function luhn10(identifier) {
   var sum = 0;
   var alt = false;
   var i = identifier.length - 1;
   var num;
  
   while (i >= 0) {
    num = parseInt(identifier.charAt(i), 10);
  
    if (alt) {
     num *= 2;
     if (num > 9) {
      num = (num % 10) + 1; // eslint-disable-line no-extra-parens
     }
    }
  
    alt = !alt;
  
    sum += num;
  
    i--;
   }
  
   let result = sum % 10 === 0;
   if (result){
    return result;
   } else{
    return luhn_isracard(identifier);
   }
  }
  
  function luhn_isracard(identifier) {
   var sum = 0;
   var i = identifier.length - 1;
   var num;
   var ii = 1;
   if (parseInt(identifier) === 123456789) {
    return false;
   }
   while(identifier.length<9)
   {
    identifier = '0' + identifier ;
   }
   while (i >= 0) {
    num = parseInt(identifier.charAt(i), 10);
    num *= ii;
    sum += num;
    ii++;
    i--;
   }
  
   return sum % 11 === 0;
  }
  
  module.exports = luhn10;
  

  בקובץ node_modules\card-validator\node_modules\credit-card-type\lib\card-types.js
  הוספתי אובייקט של ישראכרד

   isracard: {
    niceType: 'Isracard',
    type: 'isracard',
    patterns: [
     0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
    ],
    gaps: [3, 6],
    lengths: [8,9],
    code: {
     name: 'CVC',
     size: 3
    }
   }
  

  בקובץ node_modules\card-validator\node_modules\credit-card-type\index.js
  הוספתי את השורות עבור ישראכרד

  var cardNames = {
   VISA: 'visa',
   MASTERCARD: 'mastercard',
   AMERICAN_EXPRESS: 'american-express',
   DINERS_CLUB: 'diners-club',
   DISCOVER: 'discover',
   JCB: 'jcb',
   UNIONPAY: 'unionpay',
   MAESTRO: 'maestro',
   ELO: 'elo',
   MIR: 'mir',
   HIPER: 'hiper',
   HIPERCARD: 'hipercard',
   ISRACARD: 'isracard'
  };
  
  var ORIGINAL_TEST_ORDER = [
   cardNames.VISA,
   cardNames.MASTERCARD,
   cardNames.AMERICAN_EXPRESS,
   cardNames.DINERS_CLUB,
   cardNames.DISCOVER,
   cardNames.JCB,
   cardNames.UNIONPAY,
   cardNames.MAESTRO,
   cardNames.ELO,
   cardNames.MIR,
   cardNames.HIPER,
   cardNames.HIPERCARD,
   cardNames.ISRACARD,
  ];
  

  למי שזה יכול לעזור, בשמחה
  מצ"ב בקובץ
  .card-validator.rar


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

28
מחובר

1.8k
משתמשים

6.3k
נושאים

73.1k
פוסטים

סלולר כשר במחירים הנמוכים ביותר עם ובלי ניוד.

כנסו לאתר לקניה מקוונת, או בדקו סניף קרוב לביתכם.

מוצרים עם הנחה

לחצו פה כדי להגיע לרשימת מוצרים עם הנחה בקיאספי.

בהגעה דרך הלינק, ישנה הנחה בשלב התשלום בקופה!

בא תתחבר לדף היומי!