חוקי הפורום

 • מכיוון שישנם הרבה אנשים בימינו שמוציאים לאור קונטרסים רבים, ראיתי לנכון לפרסם מעט קודים לשימוש ב'חיפוש והחלפה' בוורד כדי להקל על המעמדים הרבים.

  איך מחליפים?

  1. כנס לתיבת הדו שיח 'החלפה'. (CTRL+H)
  2. לחץ על 'עוד'.
  3. עמוד עם סמן העכבר ב-'חפש את'.

  לחיפוש טקסט בתוך סוגריים הקלד:

  \(*\)
  

  [לסוגריים מרובעות יש לחפש [*] וכן על זה הדרך]
  (יש לסמן ב-'וי' את 'השתמש בתוים כלליים')

  לחיפוש רווח לפני פיסקה הקלד:

  (^013)( )
  

  (יש לסמן ב-'וי' את 'השתמש בתוים כלליים')

  לחיפוש מילה ראשונה של פיסקה הקלד:

  ^13*>
  

  (יש לסמן ב-'וי' את 'השתמש בתוים כלליים')

  לחיפוש כל הניקוד במסמך הקלד:

  [^0192-^0204^0209^0210]
  

  לחיפוש כל הניקוד במסמך חוץ מ-שׁ ו-שׂ הקלד:

  [^0192-^0204]
  

  לחיפוש רווחים גדולים בתוך השורה (Tab) הקלד:

  ^t
  

  לחיפוש רווחים בין מילים הקלד:

  ^w
  

  לחיפוש רווחים בין פסקאות הקלד:

  ^p
  

  לחיפוש כל ספרה שבמסמך הקלד:

  ^#
  
  1. עמוד עם סמן העכבר ב-'החלף ב'.
  2. הגדר את העיצוב או את המילה או כל דבר אחר שאליו תרצה להחליף.
  3. לחץ למטה על 'החלף הכל'.

  בהצלחה!

  מי שיוכל להוסיף עוד קודים נצרכים שיוסיף בתגובות ותבוא עליו ברכה!

בא תתחבר לדף היומי!