חוקי הפורום

חופש, בזמן חופשת לידה, המעסיק מחוייב לשלם?

 • תכנות

  עובדת הוראה שהיתה בחופשת לידה בחופשת פסח, האם המעסיק מחוייב לשלם לה על תקופה זו?
  תודה.

 • מורחק

  @chagold אני לא כ"כ מבין בדברים האלו אבל המעסיק כלל לא משלם את החופשת לידה אלא הביטוח לאומי. ולשאלתך. מקבלים החזר לא משנה חופשות וכדו' [איך שידוע לי כמובן..]

 • מורחק

  @chagold עכשיו שאלתי ואולי זאת כוונתך. עובדת הוראה שחופשת הלידה שלה חלה בחופש אמורה לקבל גם מהמעסיק וגם מביטוח הלאומי. אבל לכאורה דווקא בפגרת הקיץ ולא בפסח.
  להלן נוסח התקנה:
  5 עובדת הוראה הנמצאת בחופשת לידה בתקופת פגרת הקיץ תהא זכאית, נוסף על משכורתה

  הרגילה, להשלמת סכום דמי הלידה שהיא מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי עד לסכום השווה
  
  למשכורתה ב - 2 חודשי עבודה. (4)
בא תתחבר לדף היומי!