בעית עברית בקריאת DLL


 • תכנות

  C#
  אני משתמש במתודה OpenPrinter.

    [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "OpenPrinterA",
      SetLastError = true, CharSet = CharSet.Ansi,
      ExactSpelling = true, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  
      private static extern bool
     OpenPrinter([MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] string szPrinter,
     out IntPtr hPrinter, IntPtr pDefault); //ref PRINTER_DEFAULTS pd);
  

  זה עובד נפלא, אך כשאני מנסה לפתוח מדפסת עם שם בעברית זה נכשל (שגיאה 1801 : Printer_name_invalid).

  זה קורה רק שאני על משתמש באנגלית. אם המשתמש בעברית זה עובד רגיל.

  מה אפשר לעשות?
  ניסיתי לשנות את ה charset ל -unicode אך לא עוזר.

  בנוסף, האם יש דרך לשנות את השפה של כל התהליך לעברית? אולי זה יעזור.


 • תכנות

  הפתרון הוא להשתמש בגירסת הunicode של הפונקציה.

  
      [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "OpenPrinterW",
      SetLastError = true, CharSet = CharSet.Ansi,
      ExactSpelling = true, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  
      public static extern bool
     OpenPrinter([MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string szPrinter,
     out IntPtr hPrinter, IntPtr pDefault); //ref PRINTER_DEFAULTS pd);
  
  

  (שינו לב לשינוי בין LPWStr ל LPStr)


 

בא תתחבר לדף היומי!