התקנת bcrypt


 • תכנות

  אני צריך להתקין על המחשב הלוקלי שלי bcrypt וראיתי בהדרכה שאני צריך להתקין תלויות לפי ההנחיות כאן. אבל כשאני מנסה להתקין אני מקבל את השגיאה הזו:

   C:\xampp\htdocs>npm install --global --production windows-build-tools
   
   
   
   > windows-build-tools@5.0.0 postinstall C:\Users\a\AppData\Roaming\npm\node_modules\windows-build-tools
   
   > node ./dist/index.js
   
   
   
   
   
   
   
   Downloading python-2.7.15.amd64.msi
   
   Error: unable to verify the first certificate
   
   Downloading Python failed. Error: { Error: unable to verify the first certificate
   
     at TLSSocket.<anonymous> (_tls_wrap.js:1105:38)
   
     at emitNone (events.js:106:13)
   
     at TLSSocket.emit (events.js:208:7)
   
     at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:639:8)
   
     at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:469:38) code: 'UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE' }
   
   windows-build-tools will now exit.
   
   npm ERR! code ELIFECYCLE
   
   npm ERR! errno 1
   
   npm ERR! windows-build-tools@5.0.0 postinstall: `node ./dist/index.js`
   
   npm ERR! Exit status 1
   
   npm ERR!
   
   npm ERR! Failed at the windows-build-tools@5.0.0 postinstall script.
   
   npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
   
   
   
   npm ERR! A complete log of this run can be found in:
   
   npm ERR!   C:\Users\a\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-09-20T16_56_00_994Z-debug.log
  

  יש איזו בעיה בהרשאות מנהל שלי ב-cmd?

  תודה.


 • תכנות

  אולי אני לא עושה את הצעד הנכון כיון שהשגיאה הראשונית בהתקנת הbcrypt היתה זו:

   node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for bcrypt@3.0.0 and node@8.11.3 (node-v57 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
   
   node-pre-gyp WARN Hit error unable to verify the first certificate
   
   gyp ERR! configure error
   
   gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
   
   gyp ERR! stack   at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:483:19)
   
   gyp ERR! stack   at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:508:16)
   
   gyp ERR! stack   at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
   
   gyp ERR! stack   at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
   
   gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
   
   gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\xampp\\htdocs\\node_modules\\bcrypt\\lib\\binding\\bcrypt_lib.node" "--module_name=bcrypt_lib" "--module_path=C:\\xampp\\htdocs\\dash\\dash\\node_modules\\bcrypt\\lib\\binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi"
   
   gyp ERR! cwd C:\xampp\htdocs\dash\dash\node_modules\bcrypt
   
   gyp ERR! node -v v8.11.3
   
   gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
   
   gyp ERR! not ok
   
   node-pre-gyp ERR! build error
   
   node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=C:\xampp\htdocs\dash\dash\node_modules\bcrypt\lib\binding\bcrypt_lib.node --module_name=bcrypt_lib --module_path=C:\xampp\htdocs\dash\dash\node_modules\bcrypt\lib\binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi' (1)
   
   node-pre-gyp ERR! stack   at ChildProcess.<anonymous> (C:\xampp\htdocs\dash\dash\node_modules\bcrypt\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
   
   node-pre-gyp ERR! stack   at emitTwo (events.js:126:13)
   
   node-pre-gyp ERR! stack   at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
   
   node-pre-gyp ERR! stack   at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
   
   node-pre-gyp ERR! stack   at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
   
   node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
   
   node-pre-gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\xampp\\htdocs\\dash\\dash\\node_modules\\bcrypt\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
   
   node-pre-gyp ERR! cwd C:\xampp\htdocs\node_modules\bcrypt
   
   node-pre-gyp ERR! node -v v8.11.3
   
   node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.10.2
   
   node-pre-gyp ERR! not ok
   
   Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=C:\xampp\htdocs\dash\dash\node_modules\bcrypt\lib\binding\bcrypt_lib.node --module_name=bcrypt_lib --module_path=C:\xampp\htdocs\dash\dash\node_modules\bcrypt\lib\binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi' (1)
   
   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules\fsevents):
   
   npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
   
   
   
   npm ERR! code ELIFECYCLE
   
   npm ERR! errno 1
   
   npm ERR! bcrypt@3.0.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
   
   npm ERR! Exit status 1
   
   npm ERR!
   
   npm ERR! Failed at the bcrypt@3.0.0 install script.
   
   npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
   
   
   
   npm ERR! A complete log of this run can be found in:
   
   npm ERR!   C:\Users\a\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-09-20T16_53_27_138Z-debug.log

 • תכנות

  @chagold נראה שאין לך python על המחשב.


 • תכנות

  @chagold וגם יש לך בעיה עם תעודת אבטחה.
  תנסה להתקין תעודה ל NPM לפי ההוראות באתר של נטפרי.


 • תכנות

  @chagold תתחיל קודם עם התעודה.


 • תכנות

  התקנתי את התעודה, והרצתי את הפקודה הראשונה של התלויות והשגיאה היא:

   Error: unable to verify the first certificate
   
   Downloading Python failed. Error: { Error: unable to verify the first certificate
   
     at TLSSocket.<anonymous> (_tls_wrap.js:1105:38)
   
     at emitNone (events.js:106:13)
   
     at TLSSocket.emit (events.js:208:7)
   
     at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:639:8)
   
     at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:469:38) code: 'UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE' }
   
   windows-build-tools will now exit.
   
   npm ERR! code ELIFECYCLE
   
   npm ERR! errno 1
   
   npm ERR! windows-build-tools@5.0.0 postinstall: `node ./dist/index.js`
   
   npm ERR! Exit status 1
   
   npm ERR!
   
   npm ERR! Failed at the windows-build-tools@5.0.0 postinstall script.
   
   npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
   
   
   
   npm ERR! A complete log of this run can be found in:
   
   npm ERR!   C:\Users\a\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-09-20T21_12_11_651Z-debug.log

 • תכנות

  @chagold אתה מבין מה המשמעות של זה:
  Error: unable to verify the first certificate
  עדיין יש בעיה עם התעודה.


 • תכנות

  צודק. תודה.
  השאלה למה.
  כי התקנתי את התעודה (בהתחלה בnpm וכיון שלא קיבלתי שום תגובה כשהרצתי את הפקודות, אז התקנתי לכל מוצרי NODE ואז קיבלתי אישור (Specified value was saved).ולמרות זאת יש את השגיאה הנ"ל.


 • תכנות

  אפתח פניה. • תריץ ליתר ביטחון את התוכנה של התקנת התעודה שוב.


 • תכנות

  הרצתי עכשיו.
  לא עוזר.
  תודה.


 • תכנות

  השגיאה אצלי תואמת כמעט בול את מה שמופיע כאן
  אבל לא הבנתי מה הוא מציע כפתרון.
  אם מישהו יוכל 'לתרגם' לי. תודה.


 • תכנות

  אגב, כיביתי חומת אש ואנטי וירוס ועשיתי הקלטת תעבורה ולא נמצאה חסימה ברמת הרשת. זאת אומרת שיש בעיה שלא קשורה לנטפרי. • לא אמור להיות חסימה, אמורים להיות עקבות של שגיאה בהקלטה, אם תביא אוכל לבדוק.
  אצלי הפקודה עובדת ללא בעיה ואני סבור שהבעיה כן בהתקנת התעודה, אולי משהו בתצורה אצלך שונה.


 • תכנות


 • תכנות

  פתחתי שורת פקודה חדשה כאדמיניסטרטור והרצתי את הפקודה הנ"ל, וזה עבד.
  אבל הפקודה הבאה של התקנת ה-bcrypt עדיין תקועה.

  השגיאה היא:

   C:\xampp\htdocs>npm install bcrypt
   
   
   
   > bcrypt@3.0.1 install C:\xampp\htdocs\node_modules\bcrypt
   
   > node-pre-gyp install --fallback-to-build
   
   
   
   node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
   
   node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for bcrypt@3.0.1 and node@8.11.3 (node-v57 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
   
   node-pre-gyp WARN Hit error unable to verify the first certificate
   
   gyp WARN install got an error, rolling back install
   
   gyp ERR! configure error
   
   gyp ERR! stack Error: unable to get local issuer certificate
   
   gyp ERR! stack   at TLSSocket.<anonymous> (_tls_wrap.js:1105:38)
   
   gyp ERR! stack   at emitNone (events.js:106:13)
   
   gyp ERR! stack   at TLSSocket.emit (events.js:208:7)
   
   gyp ERR! stack   at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:639:8)
   
   gyp ERR! stack   at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:469:38)
   
   gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
   
   gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\xampp\\htdocs\\node_modules\\bcrypt\\lib\\binding\\bcrypt_lib.node" "--module_name=bcrypt_lib" "--module_path=C:\\xampp\\htdocs\\node_modules\\bcrypt\\lib\\binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
   
   gyp ERR! cwd C:\xampp\htdocs\node_modules\bcrypt
   
   gyp ERR! node -v v8.11.3
   
   gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
   
   gyp ERR! not ok
   
   node-pre-gyp ERR! build error
   
   node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=C:\xampp\htdocs\node_modules\bcrypt\lib\binding\bcrypt_lib.node --module_name=bcrypt_lib --module_path=C:\xampp\htdocs\node_modules\bcrypt\lib\binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
   
   node-pre-gyp ERR! stack   at ChildProcess.<anonymous> (C:\xampp\htdocs\node_modules\bcrypt\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
   
   node-pre-gyp ERR! stack   at emitTwo (events.js:126:13)
   
   node-pre-gyp ERR! stack   at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
   
   node-pre-gyp ERR! stack   at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
   
   node-pre-gyp ERR! stack   at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
   
   node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
   
   node-pre-gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\xampp\\htdocs\\node_modules\\bcrypt\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
   
   node-pre-gyp ERR! cwd C:\xampp\htdocs\node_modules\bcrypt
   
   node-pre-gyp ERR! node -v v8.11.3
   
   node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
   
   node-pre-gyp ERR! not ok
   
   Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=C:\xampp\htdocs\node_modules\bcrypt\lib\binding\bcrypt_lib.node --module_name=bcrypt_lib --module_path=C:\xampp\htdocs\node_modules\bcrypt\lib\binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
   
   npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules\fsevents):
   
   npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
   
   
   
   npm ERR! code ELIFECYCLE
   
   npm ERR! errno 1
   
   npm ERR! bcrypt@3.0.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
   
   npm ERR! Exit status 1
   
   npm ERR!
   
   npm ERR! Failed at the bcrypt@3.0.1 install script.
   
   npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
   
   
   
   npm ERR! A complete log of this run can be found in:
   
   npm ERR!   C:\Users\a\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-10-06T18_27_23_154Z-debug.log
  

  (השגיאה נשארה גם לאחר שהרצתי את השורה

   npm install node-pre-gyp -g
  

  )

  תודה רבה.


 

בא תתחבר לדף היומי!