הגדלת מקדמות ביטוח לאומי  • אני צריך להגיש בקשה להגדלת מקדמות בביטוח לאומי לעצמאי.
    כתוב בטופס שאותו אני צריך למלאות שאם מגיש הבקשה הביטוח לאומי בעצמו, עליו לצרף אישור התומך בבקשה.
    איזה אישור הם מתכוונים בדיוק? מאיפה אמור להיות לי אישור שכזה. מציאות שההכנסות גדלו?


 

בא תתחבר לדף היומי!