ביטוים רגולריים בC# • שלום
  אני מנסה ללמוד אאת השימוש בביטויים רגולריים בC#. הוא כנראה פחות פשוט מהשימוש בJS.
  אני מחפש את קוד הC# המקביל לקוד הבא בJS:

  string.repace(pattern, function(){
    return "$1"+1
  }
  

  בC# לא מצאתי דרך לבצע את ההחלפה באמצעות פונקציה.

   Regex.replace(input, "$1") עבד
  

  אבל

   Regex.replace(unput, function(){
      return "$1" +1
   } לא עבד
  

  תודה • nice try...
  הבעיה שלא ככה כותבים פונקציה בC# (פעם ראית את המילה function בקוד של C#?).
  יש שתי דרכים. או לכתוב פונקציה מלאה ולתת את שמה - delegate או להשתמש בפוקנציה inline בדומה לקוד שלך בJS אלא שזה צריך להיות בפורמט ששמו lambda שיש אותו כיום גם בJS תחת השם arrow function.
  ככה זה נראה:

   Regex.Replace("", "", (m) => {
    return m.Groups[1].Value;
   });
  

  אפשר גם לוותר על הסוגריים מסביב לm, וכמו"כ אם התוכן הוא בעל שורה בודדת כמו בדוגמה אז אפשר לוותר על הסוגריים המסולסלות + המילה return :

  Regex.Replace("", "", m => m.Groups[1].Value);

 

בא תתחבר לדף היומי!