מהירות ההורדה בפועל פחותה בהרבה מאשר בבדיקת מהירות


 

בא תתחבר לדף היומי!