הצעה: תגיות לנושא חדש.  • שלום ותודה למנהל @GolanArt.

    אולי אפשר לעשות שבפתיחת נושא יהיה רשימה של קטגוריות,
    כמו עזרה / בקשה / הצעה / פתרון / וכו'.

    זה יחסוך ממך להעיר לכותבים, ולנו להבין מיד מה רצון הכותב.


 

בא תתחבר לדף היומי!