מענק עבודה למקבלת קיצבת נכות  • האם אישה שפותחת עסק לראשונה ותאלץ לצאת לשמירת הריון. מנסיון העבר היא מקבלת קיצבת נכות זמנית. האם תהיה זכאית למענק עבודה ודמי לידה בעבור הכנסות מקצבת נכות? אבהיר כי לא תהיה זכאית לשמירת הריון כי לא ימלאו 6 חודשים. תודה מראש


 

בא תתחבר לדף היומי!