כיצד אפשר לוודא שכסף שהופרש לפנסיה אכן צבור?


 • תכנות

  נתבקשתי לברר כדלהלן:
  מעסיק הפריש כספים לעובדיו כחוק. הוא משלם את הכסף בהעברה בנקאית לכל העובדות ובמקביל שולח דוח פיצול לחברת הפנסיה ע"מ שתמקם את הכספים לכל אחד מהעובדים בקרן שלו.

  כעת אחרי שהעובד הפסיק את עבודתו הוא מבקש טופס 161, אך אז מתברר שהכספים המוצהרים החברת הפנסיה אינם נמצאים במקום - חסר כספים בקרן.
  הוא ניסה לברר בחברת הפנסיה, אך היא אמרה שכל הכספים מופרשים, מה שלא נכון. הוא נדרש להביא את דוחות הפיצול להוכיח שהם לא הפרישו את הכסף, אך המעסיק אינו יכול להעביר את הדוח לעובד, משיקולים מקצועיים.
  כיצד העובד יכול לתבוע אימות הכסף שהופרש שהוא אכן נרשם בקרן?


 • מנהלת חשבונאות ושכר

  @chagold
  ראשית חברת הביטוח יכולה להפיק דוח מפורט לעובד, אלו סכומים הופקדו, על ידי איזה מעסיק ועבור אלו תקופות.
  מעבר לכך הוא יכול לבקש מהמעסיק שיביא אישור מפורט חתום על ידי רואה החשבון שלו לגבי הסכומים שהופקדו. רואה החשבון יוכל לבדוק את דוחות הפיצול ואת ההעברות ולאשר אלו סכומים הועברו ובגין אלו תקופות.
  כך יוכל להשוות בין הנתונים שקיימים אצל המעסיק לבין הנתונים שנקלטו בחברת הביטוח.

  מלבד זאת, יתכן שהוא בצע בעבר משיכה מכספי הקופה והוא לא זוכר.


 • תכנות


 

בא תתחבר לדף היומי!