תאונת עבודה • מישהו יודע איך מתחילים?
  כמה כסף הביטוח לאומי משלם? (לא הוצאות רפואה אלא חסר בעבודה)


 • מנהלת חשבונאות ושכר

  @הכוכב-שלנו
  הביטוח הלאומי משלם 75% מגובה השכר הממוצע ליום ב-3 החודשים האחרונים שלפני החודש בו ארעה הפגיעה עד תקרה של 1,097 ליום.
  אם נעדרת פחות מ-12 יום - תקבל רק מהיום הרביעי להיעדרות.
  אם יותר מ-12 יום תקבל מהיום השני.
  חשוב לדעת שאת 12 הימים הראשונים המעסיק הוא זה שמשלם. ביטוח לאומי גובה את זה ממנו.

  תהליך התביעה (מכל זכות)
  לפני שתגיש את התביעה לביטות הלאומי, עליך לקבל מהמעסיק שלך טופס הפניה לטיפול רפואי לעובד השכיר (בל/ 250) מלא וחתום על ידו.
  עם טופס ההפניה לטיפול הרפואי עליך לפנות למחלקת תאונות עבודה בקופת חולים שבה אתה חבר, ולמסור את הטופס לרופא, והרופא ייתן לך "תעודה רפואית ראשונה לנפגעי בעבודה".

  עליך למלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה ולצרף אליו את התעודה הרפואית שקיבלת מהרופא,
  בטופס התביעה יתאר הנפגע את הפגיעה ונסיבותיה, ירשום את תאריך הפסקת עבודתו עקב הפגיעה (אם כבר חזר לעבודה, ירשום גם את תאריך שובו לעבודה ופרטים על הטיפול הרפואי שקיבל), ויחתום על התביעה במקום המיועד לכך. כמו כן עליו לחתום על כל הספחים של ויתור על סודיות רפואית המצורפים לטופס התביעה.

  עובד שכיר ימסור את טופס התביעה למעסיקו. המעסיק יאשר את נסיבות הפגיעה, יפרט את שכרו של המבוטח בכל אחד משלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו עקב הפגיעה, ויחתום במקום המיועד לכך בטופס.
  אם טופלת בבית חולים ממשלתי/ ציבורי - יש לצרף גם את דו"ח המיון. באפשרותך גם למלא ולשלוח את התביעה באתר בצירוף המסמכים.
  במידה והתביעה לא מוגשת באמצעות האתר, עליך להגיש את טופס התביעה עם המסמכים הנלווים מוקדם ככל האפשר לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב אל מקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף. • @רואת-חשבון תודה רבה.
  יש לכם מושג אם הביטוח לאומי עושה בעיות?
  קרוב משפחתי חיסר מהעבודה שבועיים וחצי.
  דרך אגב יש המון עיצובים יפים בטפסים של גוגל


 • מנהלת חשבונאות ושכר

  @הכוכב-שלנו בד"כ בתביעות מתקבלות בלי בעיה, זה רק דורש סבלנות כי זה יכול לקחת הרבה זמן. • @רואת-חשבון תודה רבה רבה • @הכוכב-שלנו תודה רבה בפורום עושים גם עם סימון כמועיל.
  0_1520860175451_Screenshot of תאונת עבודה _ תחומים.jpg


 

בא תתחבר לדף היומי!