מהירות ההורדה בפועל פחותה בהרבה מאשר בבדיקת מהירות