לזיכוי הרבים: תוכנה לטעינת רב קו בעמדות קול הלשון ואוצר החכמה