האייקונים החדשים, לא ברורים למטרה שלהם הם נוצרו, לענ"ד