האם בחור יכול לעבוד בבין הזמנים וכן איזה עוסק לפתוח ?