דחוף לשבת הפעלת מצב שבת הלפרין במקרר סמסונג דגם 58k?