עריכת התפריט ב C2 • אני מעוניין לבטל את הזיהוי קולי ב C2
  מאחר ועשיתי אותו תפריט כשר. ואני לא רוצה שיהיה גישה לשאר הדברים (כגון רדיו)
  ולא הצלחתי למחוק את הרדיו מהבסיס
  חשבתי אולי אפשר רק להסיר את הזיהוי קולי • הדרך הכי טובה להסיר את הרדיו היא לצרוב קובץ PP

  שיש בו את השורה הזו:

  48 1 • ואיפה שמים את הקובץ?


 • חשמל ואלקטרוניקה תכנות

  @upsilon01 יש לך קובץ? • @יוני725 זכור לי שדרך התוכנה של עריכת תפריט - mobinb אפשר למחוק קובץ שנמצא בתיקיה בשם radio או fm וכדו וזה מבטל את הרדיו. אשתדל לבדוק בקרוב. • הנה הקובץ:

  0_1541530747348_RM-721.pp

  זה קובץ product profile
  צריך לצרוב אותו עם BEST

  כמו בתמונה:

  0_1541530946963_‏‏לכידה.PNG • אפשר לערוך את הקובץ
  יש לו כל מיני הגדרות
  אפשר לבטל שם תמיכה בפורמטי וידיאו
  לשנות תמיכת תדרים
  לבטל הצפנת שיחה
  ואולי עוד דברים


 • חשמל ואלקטרוניקה תכנות

  @upsilon01 אמר בעריכת התפריט ב C2:

  אפשר לערוך את הקובץ

  באמצעות?
  עריכה: אני רואה שזה טקסט (בשפת פסקל?).

  איפה יש תיעוד של האפשרויות? • /* Automatically generated from i_pp_data_def.h : "May 11 2011" /
  /

  • "rm704" Product Profile File
  • Copyright (c) Nokia Mobile Phones. All rights reserved.
  • File creation date : "May 11 2011"
   */
   PRODUCT_PROFILE_PHONE_SETTINGS_V.2.0
   PP_IDS_FREEZE_ON
   PHONE
   TYPE
   Model = "rm704"
   SETS
   Count = 1
   FEATURES
   340 "ALS dynamic threshold" STATIC COMBOBOX
   0 "Threshold set 1"
   1 "Threshold set 2"
   2 "Threshold set 3"
   3 "Threshold set 4"
   ;
   325 "Closed Content List Indicator" STATIC CHECKBOX;
   4 "CSP" STATIC CHECKBOX;
   326 "Audio Variant Tuning" STATIC COMBOBOX
   0 "Standard"
   1 "Variant 1"
   2 "Variant 2"
   ;
   9 "Parallel product" STATIC COMBOBOX
   0 "RM-704 C2-00"
   ;
   220 "Vodafone menu browser cache" STATIC COMBOBOX
   0 "OFF"
   1 "256kb reservation"
   2 "512kb reservation"
   3 "1024kb reservation"
   ;
   335 "Preallocated File2 size for POSIX folder" STATIC COMBOBOX
   0 "OFF"
   1 "256kb reservation"
   2 "512kb reservation"
   3 "1024kb reservation"
   4 "2048kb reservation"
   5 "4096kb reservation"
   ;
   41 "FM Radio Support" STATIC CHECKBOX;
   56 "AutoSMS (must be off in ssw)" STATIC CHECKBOX;
   339 "RTC Backup Battery" STATIC CHECKBOX;
   336 "USB charging support" STATIC CHECKBOX;
   58 "USB charging mode" STATIC CHECKBOX;
   61 "Enhanced network selection" STATIC CHECKBOX;
   219 "Windows DRM Media" STATIC CHECKBOX;
   135 "TracFone Pre-paid billing" STATIC CHECKBOX;
   334 "Runtime Control in Thermal Management SW for Certification Tests" STATIC CHECKBOX;
   332 "Generic WLAN High Threshold" STATIC EDITFIELD 0 100;
   333 "Generic WLAN High Hysteresis" STATIC EDITFIELD 0 100;
   338 "S40 WAPI Support" STATIC CHECKBOX;
   342 "ATK: Allow REFRESH of IMSI with USIM Initialization and FCN" STATIC COMBOBOX
   0 "FALSE"
   1 "TRUE"
   ;
   157 "Send extended cell ID when requested by SIM card" STATIC CHECKBOX;
   158 "SIM card MO SM Control" STATIC CHECKBOX;
   341 "NTM auto power on support" STATIC CHECKBOX;
   166 "NOS warnings that should cause a reset" STATIC EDITFIELD 0 7;
   183 "Send terminal profile after 3G session refresh" STATIC CHECKBOX;
   192 "FM Radio HD Detection" STATIC CHECKBOX;
   205 "FBUS as default media" STATIC CHECKBOX;
   217 "Controls the strength of ABE" STATIC EDITFIELD 0 32767;
   228 "Multimedia application shall comply to EN-50332" STATIC CHECKBOX;
   281 "Show Bootlogo at phone startup" STATIC CHECKBOX;
   285 "Nokia radios filter time" STATIC COMBOBOX
   0 "50 us"
   1 "75 us"
   ;
   288 "Location methods" STATIC EDITFIELD 0 127;
   289 "Location communication channel" STATIC EDITFIELD 0 31;
   337 "Location features" STATIC EDITFIELD 0 1;
   299 "ATK cmd:Set Up Event List for ZuHause appl of Vodafone" STATIC CHECKBOX;
   306 "ISIM appl start on USIM at power-on" STATIC CHECKBOX;
   314 "H264 video decoding supported" STATIC CHECKBOX;
   331 "AVI file format support in video playback" STATIC CHECKBOX;
   319 "SIM/USIM proactive poll interval" STATIC COMBOBOX
   0 "SIM = 60s, USIM = 60s"
   1 "SIM = 60s, USIM = 25s"
   2 "SIM = 25s, USIM = 60s"
   3 "SIM = 25s, USIM = 25s"
   ;
   330 "OCSP support" STATIC CHECKBOX;
   327 "IKE UMA Partial SubjectAltName" STATIC CHECKBOX;
   164 "DNS srv discovery using PCO IE during IPv6 PDP context activation." STATIC CHECKBOX;
   328 "AOL PDP Context Testing Support" STATIC CHECKBOX;
   316 "Copy DSCP bits from incoming to outgoing UMA packets" STATIC CHECKBOX;
   35 "PoC Supported" STATIC CHECKBOX;
   264 "S60 WLAN control" STATIC CHECKBOX;
   343 "Skip device ID TLV validity check when receiving Proactive command from SIM card" STATIC COMBOBOX
   0 "FALSE"
   1 "TRUE"
   ;
   5469 "2G GAN report threshold" STATIC EDITFIELD 1 0x77;
   5506 "3G BMC Support" STATIC CHECKBOX;
   5498 "3G PS Quick Release" STATIC CHECKBOX;
   5522 "GERAN 8-PSK multislot profile selection" STATIC COMBOBOX
   0 "GERAN 8-PSK multislot power profile 0 = 0 dB"
   1 "GERAN 8-PSK multislot power profile 1 = 2 dB"
   2 "GERAN 8-PSK multislot power profile 2 = 4 dB"
   3 "GERAN 8-PSK multislot power profile 3 = 6 dB"
   ;
   130 "GSM( A5/1 - A5/7) ciphering algorithms support" STATIC EDITFIELD 1 0x7F;
   100 "Advanced HPLMN recognition" STATIC CHECKBOX;
   1 "Alternate Line Service (ALS)" STATIC CHECKBOX;
   147 "Set always to auto network selection mode after power cycle" STATIC CHECKBOX;
   71 "TX power reduction switching" STATIC CHECKBOX;
   5502 "Modem call server resource control configuration" STATIC EDITFIELD 0 0xFFFF;
   34 "Cell Info Display Enabled" STATIC CHECKBOX;
   0 "Codec order" STATIC EDITFIELD 0 0x7F;
   271 "Codec order 2" STATIC EDITFIELD 0 0x06;
   296 "Crossband mobility" STATIC CHECKBOX;
   5515 "CSD WTB loopback support" STATIC CHECKBOX;
   212 "Opening a dial-up connection to restricted access points is prevented." STATIC CHECKBOX;
   211 "PCO is sent to network with FOMA identifier" STATIC CHECKBOX;
   5494 "Disable support for CS and PS domains" STATIC EDITFIELD 0 1;
   5464 "DTM-EGPRS multislot class" STATIC EDITFIELD 0 45;
   5463 "DTM-GPRS multislot class" STATIC EDITFIELD 0 45;
   79 "Dual Transfer Mode" STATIC CHECKBOX;
   5484 "Enhanced DTM support" STATIC CHECKBOX;
   5510 "EPS/EUTRAN (EEA0 - EEA7) encryption algorithms support" STATIC EDITFIELD 0 0xFF;
   5462 "EGPRS multislot class" STATIC EDITFIELD 0 45;
   69 "EDGE/EGPRS Support" STATIC CHECKBOX;
   5511 "EPS/EUTRAN (EIA1 - EIA7) integrity algorithms support" STATIC EDITFIELD 0 0xFF;
   214 "EONS feature" STATIC EDITFIELD 0 3;
   5524 "EUTRAN feature group indicator octet 1" STATIC EDITFIELD 0 0xFF;
   5525 "EUTRAN feature group indicator octet 2" STATIC EDITFIELD 0 0xFF;
   5526 "EUTRAN feature group indicator octet 3" STATIC EDITFIELD 0 0xFF;
   5527 "EUTRAN feature group indicator octet 4" STATIC EDITFIELD 0 0xFF;
   5465 "FDN GPRS Control" STATIC CHECKBOX;
   317 "Fido sim cards standby time improvement in Rogers nw" STATIC CHECKBOX;
   320 "GSM preferred ECPM handling" STATIC COMBOBOX
   0 "Always try first GSM"
   1 "Try GSM if GSM is camping on VPLMN or on HPLMN"
   2 "Try GSM only if GSM is camping on HPLMN"
   ;
   206 "GAN pref mode" STATIC EDITFIELD 0 3;
   131 "Supported GEA encryption algorithms" STATIC EDITFIELD 1 0x7F;
   284 "MCU-DSP Interface version check support" STATIC CHECKBOX;
   5491 "GERAN Mobility Parameters" STATIC EDITFIELD 0 0xFF;
   5523 "GERAN GMSK multislot power profile selection" STATIC COMBOBOX
   0 "GERAN GMSK multislot power profile 0 = 0 dB"
   1 "GERAN GMSK multislot power profile 1 = 2 dB"
   2 "GERAN GMSK multislot power profile 2 = 4 dB"
   3 "GERAN GMSK multislot power profile 3 = 6 dB"
   ;
   5513 "GPRS default attach mode (manual/automatic)" STATIC COMBOBOX
   0 "Manual GPRS default attach mode"
   1 "Automatic GPRS default attach mode"
   ;
   5461 "GPRS multislot class" STATIC EDITFIELD 0 45;
   146 "H3G always-on PDP context func supported" STATIC CHECKBOX;
   177 "CS call interrupts streaming PS connections" STATIC CHECKBOX;
   145 "Limitation for H3G QoS parameters" STATIC CHECKBOX;
   168 "H3G specific bit rate mapping of streaming QoS PDP context related RAB" STATIC CHECKBOX;
   138 "FCC requirements of HAC on GSM band basis" STATIC EDITFIELD 0 0x0F;
   5518 "Card Application Toolkit registration time" STATIC EDITFIELD 0 0x0A;
   5490 "Delay Ecall attempt with HSxPA" STATIC EDITFIELD 0 0x0F;
   309 "HSxPA UI Menu settings" STATIC COMBOBOX
   0x00 "HSxPA menu not shown, user setting initially disabled"
   0x01 "HSxPA menu not shown, user setting initially enabled"
   0x10 "HSxPA menu shown, user setting initially disabled"
   0x11 "HSxPA menu shown, user setting initially enabled"
   ;
   5480 "IP security levels in UMA connection" STATIC EDITFIELD 0 0x03;
   78 "JATE" STATIC COMBOBOX
   0x00 "OFF"
   0x01 "JATE ON"
   0x10 "JAPAN CHECK ON"
   0x11 "JATE AND JAPAN CHECK ON"
   ;
   48 "Java TCK support" STATIC COMBOBOX
   1 "Java TCK - Off"
   2 "Java TCK - On(JSR75 R&W)"
   3 "Java TCK - On(JSR75 RO)"
   4 "Java TCK - On(JSR75 WO)"
   5 "Java TCK - Interactive"
   6 "Java TCK - On"
   7 "Java TCK - On COMM ONLY"
   ;
   5500 "Enable handling for SKT and KTF operators emergency setup in Korea" STATIC CHECKBOX;
   5507 "Enable LCS" STATIC CHECKBOX;
   5508 "Enable LCS AGPS" STATIC CHECKBOX;
   5489 "Enable limited service signal strength indication" STATIC CHECKBOX;
   5528 "LTE UE power class" STATIC EDITFIELD 1 4;
   202 "Maximum Amount of PDP Contexts" STATIC EDITFIELD 1 11;
   5501 "Support for +CGCMOD AT command" STATIC CHECKBOX;
   5516 "Modem Enhanced network selection" STATIC CHECKBOX;
   5496 "GPDS server resource control configuration" STATIC EDITFIELD 0 0xFFFF;
   5503 "Modem SMS server resource control configuration" STATIC EDITFIELD 0 0xFFFF;
   5519 "Modem SM-TL resending attempt counter" STATIC EDITFIELD 0 3;
   5495 "SS server resource control configuration" STATIC EDITFIELD 0 0xFFFF;
   270 "Network Mode Setting" STATIC COMBOBOX
   0 "Dual"
   1 "GSM only"
   2 "WCDMA only"
   ;
   5504 "Non 3GPP HPLMN search" STATIC CHECKBOX;
   5514 "Nokia Test Mobile (NTM) support" STATIC CHECKBOX;
   7 "GPRS PCCCH support" STATIC CHECKBOX;
   5497 "Dynamic 3G Power Save Level" STATIC EDITFIELD 0 8;
   66 "Read Preferred RAT" STATIC CHECKBOX;
   65 "Read Preferred startup RAT" STATIC CHECKBOX;
   5475 "Primary Power-on WCDMA Band" STATIC COMBOBOX
   0 "No primary power-on band"
   1 "Op Band I : WCDMA2100"
   2 "Op Band II : WCDMA1900"
   3 "Op Band III : WCDMA1800"
   4 "Op Band IV : WCDMA1700/2100"
   5 "Op Band V : WCDMA850"
   6 "Op Band VI : WCDMA800"
   7 "Op Band VII : WCDMA2600"
   8 "Op Band VIII : WCDMA900"
   9 "Op Band IX : WCDMA1700"
   ;
   5512 "PDP context specific service request" STATIC CHECKBOX;
   5493 "Support for Packet Switched handover" STATIC CHECKBOX;
   5468 "Allow/Disable QoS IE extensions" STATIC COMBOBOX
   0x00 "QoS octets 14-18 in PDP context request allowed"
   0x04 "QoS octets 17-18 in PDP context request disabled"
   0x06 "QoS octets 15-18 in PDP context request disabled"
   0x07 "QoS octets 14-18 in PDP context request disabled"
   ;
   70 "HPLMN Scans: R99(0), R97(1)" STATIC CHECKBOX;
   5466 "Repeated ACCH" STATIC COMBOBOX
   0x00 "No Repeated SACCH/DL FACCH support"
   0x01 "Repeated DL FACCH supported"
   0x03 "Repeated SACCH and DL FACCH supported"
   ;
   5499 "Restricted roaming feature" STATIC CHECKBOX;
   5487 "S40 Video Call" STATIC CHECKBOX;
   165 "P-CSCF address discovery using PCO IE during PDP context activation" STATIC CHECKBOX;
   5509 "Secondary PDP Context Support" STATIC CHECKBOX;
   310 "No SMS FDN SMSC check" STATIC CHECKBOX;
   5520 "Default SMS route selection" STATIC EDITFIELD 0 0xFF;
   5492 "Softbank signalling connection release indication" STATIC CHECKBOX;
   5517 "Start UICC server to disconnected state" STATIC CHECKBOX;
   307 "UMA customer operator" STATIC COMBOBOX
   0 "None"
   1 "TIM, Italy"
   2 "Orange"
   3 "British Telecom"
   4 "China Mobile"
   5 "T-Mobile = TMO"
   ;
   294 "Disable HSDPA and/or HSUPA" STATIC COMBOBOX
   0 "AS_CATEGORY_CONFIGURED"
   1 "HSUPA_DISABLED"
   2 "HSDPA_HSUPA_DISABLED"
   ;
   5521 "WCDMA TX power limiter per band" STATIC EDITFIELD 0 0xFFFF;
   321 "S40 WLAN SW features" STATIC EDITFIELD 0 0xFF;
   5471 "WLAN Mobility High Hysteresis" STATIC EDITFIELD 0 100;
   5472 "WLAN Mobility High Threshold" STATIC EDITFIELD 0 100;
   5473 "WLAN Mobility Low Hysteresis" STATIC EDITFIELD 0 100;
   5474 "WLAN Mobility Low Threshold" STATIC EDITFIELD 0 100;


 • תעוד חלקי • @upsilon01 אמר בעריכת התפריט ב C2:

  הנה הקובץ:

  0_1541530747348_RM-721.pp

  זה קובץ product profile
  צריך לצרוב אותו עם BEST

  כמו בתמונה:

  0_1541530946963_‏‏לכידה.PNG

  תודה רבה עזרת לי מאוד • @יוני725
  באמת נמחק הרדיו אבל כותב לי שגיאה בכל הדלקת המכשיר
  בתחילה כותב
  test in rndis usb mode?
  אח"כ 4 פעמים
  warning tck flag set
  האם יש לזה פיתרון? • כן תמחק מהקובץ שנתתי את השורה
  48 6
  ותשנה את מספר האלמנטים ל 1

  זה הגדרה שמוגדרת במכשירים הכשרים כדי שיהיה אפשר להפעיל אפליקציות לא חתומות
  עם הרשאות מלאות (סוג של ROOT) • @upsilon01 תודה רבה


 • חשמל ואלקטרוניקה תכנות

  @upsilon01 אמר בעריכת התפריט ב C2:

  זה הגדרה שמוגדרת במכשירים הכשרים כדי שיהיה אפשר להפעיל אפליקציות לא חתומות
  עם הרשאות מלאות (סוג של ROOT)

  מה ההגדרה? • @www
  ההגדרה היא מספר 48
  והערך הוא 6
  כלומר 48 6 • @upsilon01 V
  האם אפשר גם לבטל גישה למצלמה בצורה כזו? • @www אמר בעריכת התפריט ב C2:

  @upsilon01 אמר בעריכת התפריט ב C2:

  זה הגדרה שמוגדרת במכשירים הכשרים כדי שיהיה אפשר להפעיל אפליקציות לא חתומות
  עם הרשאות מלאות (סוג של ROOT)

  מה ההגדרה?

  הצלחת?


 

בא תתחבר לדף היומי!